Externé dokumenty

Triedenie podla: Názov objektu, Názov odkazu

Triedenie podla: Názov objektu

10 zlatých pravidiel predaja (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/01 ProcesnaOrganizacia/01 Predaj/01_IB_10ZlatychPravidielPredaja/IB_10ZlatychPravidielPredaja_MK.pdf

10 zlatých pravidiel prekonávania komunikačných bariér (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/02 Komunikacia/01_IB_10ZlatychPravidielKomunikacnychBarier/IB_10ZlatychPravidielKomunikacnychBarier_MK.pdf

25 podnikateľov ktorí zmenili svet (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/04 Modely/03 Podnikanie/01_25 PodnikatelovKtoriZmeniliSvet/MK_Podnikatelia_Mena_V2.pdf

360stupňová spätná väzba (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/4 VykonnostHodnotenie/04_KS_360StupnovaSpatnaVazba/KS_360StupnovaSpatnaVazba_MK.pdf

Adam Lashinsky Apple zvnútra (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/Knihy/Apple/Apple.zip

Ako funguje Google (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/Knihy/Google/MK_Google_Kniha_server_V1.pdf

Ako pracujú maverici (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf\04 Modely\02 Inovacie\3 Maverici\01_WTPLB_AkoPracujuMaverici/WTPLB_AkoPracujuMaverici_MK.pdf

Baťov systém riadenia (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata_V1.pdf
Odkaz2: http://www.krajciova.sk/BATA/HTML/BATA.htm

Brian M. Carney Isaac Getz Slobodné firmy (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/Knihy/SlobodaVPraci/SlobodneFirmy.zip

Business Process Reengineering (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/01 ProcesnaOrganizacia/03 Procesy/1 ProcesneRiadenie/01_MH_BPR/HCH_BPR.pdf

Cesta k vťazstvu (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/2 Vedenie/01_JW_CestaKVitezstvi/JW.xls

Cesta pravého vodcu (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/2 Vedenie/04_DM_CestaPravehoVodcu/DM_CestaPravehoVodcu_MK.pdf

Čo by urobil Google (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/04 Modely/02 Inovacie/1 Google/03_JJ_CoByUrobilGoogle/JJ_CoByUrobilGoogle_MK.pdf

Čo je Lean Six Sigma (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/01 ProcesnaOrganizacia/03 Procesy/3 Efektivita/2 LeanSixSigma/01_CoJeLeanSixSigma/MG_CoJeLeanSixSigma_MK.pdf

Efektivni inovace (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/03 Trendy/02 Inovacie/02_JA_EfektivniInovace/JA_EfektivniInovace_MK.pdf

Efektívny manažér (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/EM/MK_EfektivnyManazer_Obsah_V1.pdf
Odkaz2: http://www.krajciova.sk/EM/EfektivnyManazer.zip

Eric Brynjolfsson Andrew McAfee Druhý vek strojov (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/Knihy/Stroje/Stroje.zip

Eric Brynjolfsson Andrew McAfee Druhý vek strojov-w (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/Knihy/Stroje/MK_Stroje_Kniha_server_V1.pdf

Eric Schmidt a Jonathan Rosenberg Ako funguje Google (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/Knihy/Google/Google.zip

Gary Hamel Budúcnosť managementu (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/Knihy/BuducnostManagementu.zip

Gary Hamel Na čom dnes záleží (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/Knihy/GH/MUS/MUS.zip

Google story (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/04 Modely/02 Inovacie/1 Google/01_DV_GoogleStory/DV_GoogleStory_MK.pdf

Hodnotenie a riadenie výkonnosti (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/4 VykonnostHodnotenie/01_IW_HodnoceniARizeniVykonnosti/IW_HodnoceniARizeniVykonnosti_MK.pdf

Hodnotenie pracovníkov (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/4 VykonnostHodnotenie/02_FH_HodnoteniePracovnikov/FH_HodnoteniePracovnikov_MK.pdf

Hodnotenie zamestnancov (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/4 VykonnostHodnotenie/03_IP_HodnotenieZamestnancov/IP_HodnotenieZamestnancov_MK.pdf

Chris Guillebeau StartUp za pakatel (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/Knihy/Startup/MK_CHG-01-Kniha.pdf

iKona (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/04 Modely/02 Inovacie/2 Apple/01_WS_iKona/WS_iKona_MK.pdf

Inovace (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/03 Trendy/02 Inovacie/01_KCH_Inovace/KCH_Inovacie_MK.pdf

Inovácie web kniha (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/21/Knihy/PDF/MK_3_Inovacie_Kniha_V1-server.pdf

Jak myslí Larry Page a Sergej Brin (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/04 Modely/02 Inovacie/1 Google/02_RB_JakMysliLarryPageASergejBrin/RB_JakMysliLarryPageASergejBrin_MK.pdf

Jason Fried David Hansson Práca na diaľku (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/Knihy/PracaNaDialku/Kniha.zip

Jeffrey K. Leker Tak to dělá Toyota (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/Knihy/TPSPrirucka.zip

Jony Ive (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/04 Modely/02 Inovacie/2 Apple/02_LK_JonyIve/MK_AL-JonyIve-NajkrajsieMyslienky.pdf

Kaizen (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/01 ProcesnaOrganizacia/03 Procesy/4 Zlepsovanie/01_MB_Kaizen/MB_Kaizen_MK.pdf

Každý komunikuje (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/02 Komunikacia/03_JM_KazdyKomunikuje/MK_JM-02-Citaty.pdf

Knihy (Structural element)
Odkaz1: http://martaknihy.blogspot.com

Koučovani (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/3 Koucovanie/07_MF_Koucovani/MF_Koucovani_MK.pdf

Koučovanie (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/3 Koucovanie/05_PB_Koucovanie/PB_Koucovanie_MK.pdf

Koučovanie a rozvoj osobnosti (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/3 Koucovanie/01_JW_KaucovanieRozvojOsobnostiAZvysovanieVykonnosti/JW_KaucovanieRozvojOsobnosti_MK.pdf

Koučovanie firmených tímov (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/3 Koucovanie/03_ES_KucovaniePreManazerovAFiremneTimy/ES_KaucovaniePreManazerovAFiremneTimy_MK.pdf

Koučovanie v manažérskej praxi (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/3 Koucovanie/06_JS_KoucovanieVManazerskejPraxi/JS_KoucovanieVManazerskejPraxi_MK.pdf

Kultúra web kniha (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/21/Knihy/PDF/MK_1_Kultura_Kniha_V1-server.pdf

Life management (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/03 TimeManagement/01_DZ_LifeManagement/DZ_LifeManagement_MK.pdf

Manažérske kompetencie (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/1 ManazerskeKompetencie/01_KS_ManazerskeKompetence/KSK_ManazerskeKompetence_MK.pdf

Manažment 21 web kniha (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/21/Knihy/PDF/MK_0_21_Kniha_V1-server.pdf

Manažment GH (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/Knihy/GH/MK_GH_MUS_V1.pdf

Manažment MK (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/Knihy/GH/MK_GH_V1.pdf

Manažment web kniha (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/21/Knihy/PDF/MK_6_Manazment_Kniha_V1-server.pdf

Manažment znalostí v praxi (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/5 Znalosti/01_LM_ManazmentZnalosti/LM_ManagementZnalostiVPraxi_MK.pdf

Marek Kudzbel Baťov systém riadenia (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/BATA/Bata.zip

Meranie v SMK (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/01 ProcesnaOrganizacia/03 Procesy/2 Vykonnost/01_JN_MeranieQM/JN_MeranieSMK.pdf

Michael Hammer a Lisa W. Hershman Rýchlejšie lacnejšie lepšie (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/Knihy/BPR/MH_RLL_PO.zip

Minútové učebné stránky (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/MK_3_MUS_Kniha_V1-pdf-server.pdf

Mladý manažér (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/Seminare/MK_MladyManazer_Obsah_V1.pdf
Odkaz2: http://www.krajciova.sk/Knihy/MladyManazer.zip

Nápad za milión (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/03 Trendy/02 Inovacie/03_HDH_NapadZaMilion/HDH_NapadZaMilion_MK.pdf

Náš ľadovec sa roztápa (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/03 Trendy/03 Zmena/01_JK_NasLadovecSaRoztapa/JK_NasLadovecSaRoztapa_MK.pdf

Petr Pacovský Člověk a čas (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/Knihy/ClovekACas.zip

Podivín (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/04 Modely/01 Sloboda/1 Semco/01_RS_Podivin/RS_Podivin_MK.pdf

Porada (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/02 Komunikacia/05_OS_Porada/OS_Porada_MK.pdf

Praktická príručka BPR (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/01 ProcesnaOrganizacia/03 Procesy/1 ProcesneRiadenie/02_MR_Reengineering/MR_PraktickaPriruckaBPR.pdf

Procesná organizácia MH (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/Knihy/BPR/MK_RLL_PO_V1.pdf

Procesná organizácia MK (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/BA/Kniha/MK_ProcesnaOrganizacia_V1.pdf

Quality management (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/01 ProcesnaOrganizacia/02 Kvalita/01_JN_QM/JN_QualityManagement.pdf

Reid Hoffman Ben Casnocha Váš osobný StartUp (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/Knihy/Startup2/Kniha.zip

Richard Branson Biznis v plnej nahote (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/Knihy/BiznisVPlnejNahote.zip

Rovno k veci (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/2 Vedenie/02_JW_RovnoKVeci/JW_RovnoKVeci_MK.pdf

Sedmidenný víkend (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/04 Modely/01 Sloboda/1 Semco/02_RS_SedmidenniVikend/RS_Vikend_MK.pdf

Seriály (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/MK_1_Serialy_Kniha_V1-zip-server.pdf

Sila jednoduchosti (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/03 TimeManagement/02_LB_SilaJednuduchosti/LB_SilaJednuduchosti_MK.pdf

Sila zvyku (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/03 TimeManagement/03_CHD_SilaZvyku/MK_GHD_SilaZvyku_V1.pdf

Sloboda v práci (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/03 Trendy/01 Sloboda/01_BC_SlobodaVPraci/BC_SlobodaVPraci_MK_V1.pdf

Sloboda web kniha (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/21/Knihy/PDF/MK_2_Sloboda_Kniha_V1-server.pdf

Slobodná organizácia (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLOBODA/Kniha/MK_SlobodnaOrganizacia_V1.pdf

Stratégia odvážnych (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/03 Trendy/02 Inovacie/04_BSCH_StrategiaOdvaznych/BSCH_StrategiaOdvaznych_MK.pdf

Systém manažérstva kvality (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/Riesenia/SMK/Clanky/PDF/MK_SMK_V1.pdf

Štěstí doručeno (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/04 Modely/01 Sloboda/2 Zappos/01_TH_StestiDoruceno/TH_StestiDoruceno_MK.pdf

Tajomstvo vysokej pracovnej výkonnosti (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/3 Koucovanie/02_TG_TajomstvoVysokejPracovnejVykonnosti/TG_TajomstvoVysokejPracovnejVykonnosti_MK.pdf

Techniky vedenia rozhovorov (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/02 Komunikacia/02_CS_TechnikyVedeniaRozhovoru/CS_TechnikyVedeniaRozhovoru_MK.pdf

Umenie koučovať (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/3 Koucovanie/04_PP_UmenieKoucovat/PP_UmenieKoucovat_MK.pdf

Vedenie porád (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/02 Komunikacia/04_JP_VedeniePorad/JP_VedeniePorad_MK.pdf

Vedomie naliehavosti (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/03 Trendy/03 Zmena/02_JK_VedomieNaliehavosti/JK_VedomieNaliehavosti_MK.pdf

Výkonnosť procesov (Function)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/01 ProduktoveListy/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/4 Vykonnost/PDF/MK_00_VykonnostProcesov_V1.pdf

Web knihy (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/MK_1_WebKnihy_Kniha_V1-web-server.pdf

Z dobrého skvelé (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/2 Vedenie/03_JC_ZDobrehoSkvele/JC_ZDobrehoSkvele_MK.pdf

Zápal web kniha (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/21/Knihy/PDF/MK_5_Zapal_Kniha_V1-server.pdf

Zavádzame metódu Six Sigma (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/01 ProcesnaOrganizacia/03 Procesy/3 Efektivita/1 SixSigma/01_ZavadzameMetoduSixSigma/K8_SixSigma.pdf

Zlaté pravidlá vyjednávania (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/01 ProcesnaOrganizacia/01 Predaj/02_IB_ZlatePravidlaVyjednavania/IB_ZlatePravidlaVyjednavania_MK.pdf

Zlepšovanie procesov (Function)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/01 ProduktoveListy/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/7 Zlepsovanie/PDF/MK_00_ZlepsovanieProcesov_V1.pdf

Zmena web kniha (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/21/Knihy/PDF/MK_4_Zmena_Kniha_V1-server.pdf

Triedenie podla: Názov odkazu

10 zlatých pravidiel predaja (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/01 ProcesnaOrganizacia/01 Predaj/01_IB_10ZlatychPravidielPredaja/IB_10ZlatychPravidielPredaja_MK.pdf

10 zlatých pravidiel prekonávania komunikačných bariér (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/02 Komunikacia/01_IB_10ZlatychPravidielKomunikacnychBarier/IB_10ZlatychPravidielKomunikacnychBarier_MK.pdf

25 podnikateľov ktorí zmenili svet (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/04 Modely/03 Podnikanie/01_25 PodnikatelovKtoriZmeniliSvet/MK_Podnikatelia_Mena_V2.pdf

360stupňová spätná väzba (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/4 VykonnostHodnotenie/04_KS_360StupnovaSpatnaVazba/KS_360StupnovaSpatnaVazba_MK.pdf

Adam Lashinsky Apple zvnútra (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/Knihy/Apple/Apple.zip

Ako funguje Google (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/Knihy/Google/MK_Google_Kniha_server_V1.pdf

Ako pracujú maverici (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf\04 Modely\02 Inovacie\3 Maverici\01_WTPLB_AkoPracujuMaverici/WTPLB_AkoPracujuMaverici_MK.pdf

Baťov systém riadenia (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata_V1.pdf

Baťov systém riadenia (Information carrier) Odkaz2: http://www.krajciova.sk/BATA/HTML/BATA.htm

Brian M. Carney Isaac Getz Slobodné firmy (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/Knihy/SlobodaVPraci/SlobodneFirmy.zip

Business Process Reengineering (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/01 ProcesnaOrganizacia/03 Procesy/1 ProcesneRiadenie/01_MH_BPR/HCH_BPR.pdf

Cesta k vťazstvu (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/2 Vedenie/01_JW_CestaKVitezstvi/JW.xls

Cesta pravého vodcu (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/2 Vedenie/04_DM_CestaPravehoVodcu/DM_CestaPravehoVodcu_MK.pdf

Chris Guillebeau StartUp za pakatel (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/Knihy/Startup/MK_CHG-01-Kniha.pdf

Efektivni inovace (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/03 Trendy/02 Inovacie/02_JA_EfektivniInovace/JA_EfektivniInovace_MK.pdf

Efektívny manažér (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/EM/MK_EfektivnyManazer_Obsah_V1.pdf

Efektívny manažér (Information carrier) Odkaz2: http://www.krajciova.sk/EM/EfektivnyManazer.zip

Eric Brynjolfsson Andrew McAfee Druhý vek strojov (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/Knihy/Stroje/Stroje.zip

Eric Brynjolfsson Andrew McAfee Druhý vek strojov-w (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/Knihy/Stroje/MK_Stroje_Kniha_server_V1.pdf

Eric Schmidt a Jonathan Rosenberg Ako funguje Google (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/Knihy/Google/Google.zip

Gary Hamel Budúcnosť managementu (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/Knihy/BuducnostManagementu.zip

Gary Hamel Na čom dnes záleží (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/Knihy/GH/MUS/MUS.zip

Google story (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/04 Modely/02 Inovacie/1 Google/01_DV_GoogleStory/DV_GoogleStory_MK.pdf

Hodnotenie a riadenie výkonnosti (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/4 VykonnostHodnotenie/01_IW_HodnoceniARizeniVykonnosti/IW_HodnoceniARizeniVykonnosti_MK.pdf

Hodnotenie pracovníkov (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/4 VykonnostHodnotenie/02_FH_HodnoteniePracovnikov/FH_HodnoteniePracovnikov_MK.pdf

Hodnotenie zamestnancov (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/4 VykonnostHodnotenie/03_IP_HodnotenieZamestnancov/IP_HodnotenieZamestnancov_MK.pdf

Inovace (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/03 Trendy/02 Inovacie/01_KCH_Inovace/KCH_Inovacie_MK.pdf

Inovácie web kniha (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/21/Knihy/PDF/MK_3_Inovacie_Kniha_V1-server.pdf

Jak myslí Larry Page a Sergej Brin (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/04 Modely/02 Inovacie/1 Google/02_RB_JakMysliLarryPageASergejBrin/RB_JakMysliLarryPageASergejBrin_MK.pdf

Jason Fried David Hansson Práca na diaľku (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/Knihy/PracaNaDialku/Kniha.zip

Jeffrey K. Leker Tak to dělá Toyota (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/Knihy/TPSPrirucka.zip

Jony Ive (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/04 Modely/02 Inovacie/2 Apple/02_LK_JonyIve/MK_AL-JonyIve-NajkrajsieMyslienky.pdf

Kaizen (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/01 ProcesnaOrganizacia/03 Procesy/4 Zlepsovanie/01_MB_Kaizen/MB_Kaizen_MK.pdf

Každý komunikuje (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/02 Komunikacia/03_JM_KazdyKomunikuje/MK_JM-02-Citaty.pdf

Knihy (Structural element) Odkaz1: http://martaknihy.blogspot.com

Koučovani (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/3 Koucovanie/07_MF_Koucovani/MF_Koucovani_MK.pdf

Koučovanie (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/3 Koucovanie/05_PB_Koucovanie/PB_Koucovanie_MK.pdf

Koučovanie a rozvoj osobnosti (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/3 Koucovanie/01_JW_KaucovanieRozvojOsobnostiAZvysovanieVykonnosti/JW_KaucovanieRozvojOsobnosti_MK.pdf

Koučovanie firmených tímov (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/3 Koucovanie/03_ES_KucovaniePreManazerovAFiremneTimy/ES_KaucovaniePreManazerovAFiremneTimy_MK.pdf

Koučovanie v manažérskej praxi (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/3 Koucovanie/06_JS_KoucovanieVManazerskejPraxi/JS_KoucovanieVManazerskejPraxi_MK.pdf

Kultúra web kniha (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/21/Knihy/PDF/MK_1_Kultura_Kniha_V1-server.pdf

Life management (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/03 TimeManagement/01_DZ_LifeManagement/DZ_LifeManagement_MK.pdf

Manažment 21 web kniha (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/21/Knihy/PDF/MK_0_21_Kniha_V1-server.pdf

Manažment GH (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/Knihy/GH/MK_GH_MUS_V1.pdf

Manažment MK (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/Knihy/GH/MK_GH_V1.pdf

Manažment web kniha (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/21/Knihy/PDF/MK_6_Manazment_Kniha_V1-server.pdf

Manažment znalostí v praxi (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/5 Znalosti/01_LM_ManazmentZnalosti/LM_ManagementZnalostiVPraxi_MK.pdf

Manažérske kompetencie (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/1 ManazerskeKompetencie/01_KS_ManazerskeKompetence/KSK_ManazerskeKompetence_MK.pdf

Marek Kudzbel Baťov systém riadenia (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/BATA/Bata.zip

Meranie v SMK (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/01 ProcesnaOrganizacia/03 Procesy/2 Vykonnost/01_JN_MeranieQM/JN_MeranieSMK.pdf

Michael Hammer a Lisa W. Hershman Rýchlejšie lacnejšie lepšie (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/Knihy/BPR/MH_RLL_PO.zip

Minútové učebné stránky (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/MK_3_MUS_Kniha_V1-pdf-server.pdf

Mladý manažér (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/Seminare/MK_MladyManazer_Obsah_V1.pdf

Mladý manažér (Information carrier) Odkaz2: http://www.krajciova.sk/Knihy/MladyManazer.zip

Nápad za milión (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/03 Trendy/02 Inovacie/03_HDH_NapadZaMilion/HDH_NapadZaMilion_MK.pdf

Náš ľadovec sa roztápa (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/03 Trendy/03 Zmena/01_JK_NasLadovecSaRoztapa/JK_NasLadovecSaRoztapa_MK.pdf

Petr Pacovský Člověk a čas (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/Knihy/ClovekACas.zip

Podivín (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/04 Modely/01 Sloboda/1 Semco/01_RS_Podivin/RS_Podivin_MK.pdf

Porada (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/02 Komunikacia/05_OS_Porada/OS_Porada_MK.pdf

Praktická príručka BPR (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/01 ProcesnaOrganizacia/03 Procesy/1 ProcesneRiadenie/02_MR_Reengineering/MR_PraktickaPriruckaBPR.pdf

Procesná organizácia MH (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/Knihy/BPR/MK_RLL_PO_V1.pdf

Procesná organizácia MK (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/BA/Kniha/MK_ProcesnaOrganizacia_V1.pdf

Quality management (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/01 ProcesnaOrganizacia/02 Kvalita/01_JN_QM/JN_QualityManagement.pdf

Reid Hoffman Ben Casnocha Váš osobný StartUp (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/Knihy/Startup2/Kniha.zip

Richard Branson Biznis v plnej nahote (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/Knihy/BiznisVPlnejNahote.zip

Rovno k veci (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/2 Vedenie/02_JW_RovnoKVeci/JW_RovnoKVeci_MK.pdf

Sedmidenný víkend (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/04 Modely/01 Sloboda/1 Semco/02_RS_SedmidenniVikend/RS_Vikend_MK.pdf

Seriály (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/MK_1_Serialy_Kniha_V1-zip-server.pdf

Sila jednoduchosti (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/03 TimeManagement/02_LB_SilaJednuduchosti/LB_SilaJednuduchosti_MK.pdf

Sila zvyku (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/03 TimeManagement/03_CHD_SilaZvyku/MK_GHD_SilaZvyku_V1.pdf

Sloboda v práci (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/03 Trendy/01 Sloboda/01_BC_SlobodaVPraci/BC_SlobodaVPraci_MK_V1.pdf

Sloboda web kniha (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/21/Knihy/PDF/MK_2_Sloboda_Kniha_V1-server.pdf

Slobodná organizácia (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLOBODA/Kniha/MK_SlobodnaOrganizacia_V1.pdf

Stratégia odvážnych (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/03 Trendy/02 Inovacie/04_BSCH_StrategiaOdvaznych/BSCH_StrategiaOdvaznych_MK.pdf

Systém manažérstva kvality (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/Riesenia/SMK/Clanky/PDF/MK_SMK_V1.pdf

Tajomstvo vysokej pracovnej výkonnosti (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/3 Koucovanie/02_TG_TajomstvoVysokejPracovnejVykonnosti/TG_TajomstvoVysokejPracovnejVykonnosti_MK.pdf

Techniky vedenia rozhovorov (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/02 Komunikacia/02_CS_TechnikyVedeniaRozhovoru/CS_TechnikyVedeniaRozhovoru_MK.pdf

Umenie koučovať (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/3 Koucovanie/04_PP_UmenieKoucovat/PP_UmenieKoucovat_MK.pdf

Vedenie porád (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/02 Komunikacia/04_JP_VedeniePorad/JP_VedeniePorad_MK.pdf

Vedomie naliehavosti (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/03 Trendy/03 Zmena/02_JK_VedomieNaliehavosti/JK_VedomieNaliehavosti_MK.pdf

Výkonnosť procesov (Function) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/01 ProduktoveListy/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/4 Vykonnost/PDF/MK_00_VykonnostProcesov_V1.pdf

Web knihy (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/MK_1_WebKnihy_Kniha_V1-web-server.pdf

Z dobrého skvelé (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/2 Vedenie/03_JC_ZDobrehoSkvele/JC_ZDobrehoSkvele_MK.pdf

Zavádzame metódu Six Sigma (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/01 ProcesnaOrganizacia/03 Procesy/3 Efektivita/1 SixSigma/01_ZavadzameMetoduSixSigma/K8_SixSigma.pdf

Zlaté pravidlá vyjednávania (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/01 ProcesnaOrganizacia/01 Predaj/02_IB_ZlatePravidlaVyjednavania/IB_ZlatePravidlaVyjednavania_MK.pdf

Zlepšovanie procesov (Function) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/01 ProduktoveListy/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/7 Zlepsovanie/PDF/MK_00_ZlepsovanieProcesov_V1.pdf

Zmena web kniha (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/21/Knihy/PDF/MK_4_Zmena_Kniha_V1-server.pdf

Zápal web kniha (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/21/Knihy/PDF/MK_5_Zapal_Kniha_V1-server.pdf

iKona (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/04 Modely/02 Inovacie/2 Apple/01_WS_iKona/WS_iKona_MK.pdf

Čo by urobil Google (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/04 Modely/02 Inovacie/1 Google/03_JJ_CoByUrobilGoogle/JJ_CoByUrobilGoogle_MK.pdf

Čo je Lean Six Sigma (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/01 ProcesnaOrganizacia/03 Procesy/3 Efektivita/2 LeanSixSigma/01_CoJeLeanSixSigma/MG_CoJeLeanSixSigma_MK.pdf

Štěstí doručeno (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/04 Modely/01 Sloboda/2 Zappos/01_TH_StestiDoruceno/TH_StestiDoruceno_MK.pdf