Mapa väzieb Koučovanie v manažérskej praxi (Information carrier)

Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/3 Koucovanie/06_JS_KoucovanieVManazerskejPraxi/JS_KoucovanieVManazerskejPraxi_MK.pdf

09 Manažéri-MUS_eEPC (EPC)
- is output medium for Koučovanie (Function)