Mapa väzieb Vedenie porád (Information carrier)

Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/02 Komunikacia/04_JP_VedeniePorad/JP_VedeniePorad_MK.pdf