Mapa vńzieb EfektÝvny mana×Úr (Information carrier)

Odkaz1: http://www.krajciova.sk/EM/MK_EfektivnyManazer_Obsah_V1.pdf
Odkaz2: http://www.krajciova.sk/EM/EfektivnyManazer.zip