Mapa väzieb Techniky vedenia rozhovorov (Information carrier)

Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/02 Komunikacia/02_CS_TechnikyVedeniaRozhovoru/CS_TechnikyVedeniaRozhovoru_MK.pdf