Mapa väzieb Hodnotenie zamestnancov (Information carrier)

Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/4 VykonnostHodnotenie/03_IP_HodnotenieZamestnancov/IP_HodnotenieZamestnancov_MK.pdf

09 Manažéri-MUS_eEPC (EPC)
- is output medium for Výkonnosť a hodnotenie (Function)