Mapa väzieb 10 zlatých pravidiel prekonávania komunikačných bariér (Information carrier)

Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/02 Komunikacia/01_IB_10ZlatychPravidielKomunikacnychBarier/IB_10ZlatychPravidielKomunikacnychBarier_MK.pdf