Mapa väzieb Hodnotenie a riadenie výkonnosti (Information carrier)

Odkaz1: http://www.krajciova.sk/KNIHY/01 MinutoveUcebneStranky-pdf/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/4 VykonnostHodnotenie/01_IW_HodnoceniARizeniVykonnosti/IW_HodnoceniARizeniVykonnosti_MK.pdf

09 Manažéri-MUS_eEPC (EPC)
- is output medium for Výkonnosť a hodnotenie (Function)