Mapa väzieb Semco (Information carrier)

Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/01 ProduktoveListy/04 ModelyRiadenia/02 Sloboda/PDF/MK_04_Semco_V1.pdf
Odkaz2: http://www.krajciova.sk/SLIDY/03 Slidy-PDF/04 Modely/02 Sloboda/MK_04_Semco_V1.pdf