Externé dokumenty

Triedenie podla: Názov objektu, Názov odkazu

Triedenie podla: Názov objektu

Aktívne počúvanie (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/10 Komunikacia/06 AktivnePocuvanie.doc

Analýza hospodárenia s časom (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/14 Sebariadenie/01 AnalyzaHospodareniaSCasom.doc

Asertivita (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/10 Komunikacia/09 Asertivita.doc

Bazén (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/09 Kreativita/04 Bazen.doc

Delegovanie (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/02 Riadenie/04 Delegovanie.doc

Delegovanie úloh (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/02 Riadenie/03 DelegovanieUloh.doc

Eisenhowerov princíp (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/14 Sebariadenie/02 EisenhowerovPrincip.doc

Emócie (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/10 Komunikacia/MK_Emocie_V1.ppt

Farmárova voľba (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/09 Kreativita/08 FarmarovaVolba.doc

GROW otázky (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/05 Koucovanie/Otazky/GROW_Otazky.doc

Hlava (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/13 Sebavedenie/Hlava.doc

Inner Game otázky (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/05 Koucovanie/Otazky/InnerGame_TriDialogy.doc

Inovačná organizácia (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/09 Kreativita/MK_InovacnaOrganizacia_V1.xls

Inovačný manažment (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/09 Kreativita/MK_InovacnyManazment_V1.doc

Inovačný manažment pracovný zošit (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/IM/Workshopy/PracovnyZosit/INA_PracovnyZosit_V1.pdf
Odkaz2: http://www.krajciova.sk/IM/Teoria/Testy/INA_Testy_V1.pdf

Interné hodiny v organizovaní času (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/14 Sebariadenie/03 InterneHodinyVOrganizovaniCasu.doc

Komu patrí zebra (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/04 TimovaPraca/05 KomuPatriZebra.doc

Komunikácia (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/10 Komunikacia/MK_H_Komunikacia.xls

Komunikácia pracovný zošit (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/10 Komunikacia/MK_PracovnyZosit_Komunikacia.doc

Konštruktívne otázky (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/05 Koucovanie/Otazky/KonstruktivneOtazky.doc

Kontrola (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/02 Riadenie/06 Kontrola.doc

Koučovanie pracovný zošit (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/05 Koucovanie/MK_PracovnyZosit_Koucovanie.doc

Koučovanie-1 (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/05 Koucovanie/02 Koucovanie.doc

Koučovanie-2 (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/05 Koucovanie/MK_H_Koucovanie_V1.xls

Kreslenie (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/04 TimovaPraca/01 Kreslenie.doc

Kritika (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/10 Komunikacia/08 Kritika.doc

Manažérske procesy (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/02 Riadenie/MK_ManazerskeProcesy_V1.xls

Manažérske procesy pracovný zošit (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/02 Riadenie/MK_PracovnyZosit_ManazerskeProcesy.doc

Model pracovného správania (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/14 Sebariadenie/05 ModelPracovnehoSpravania.doc

Modrá Harmónia (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/04 TimovaPraca/03 ModraHarmonia.doc

Motivácia (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/07 Motivacia/MK_H_Motivacia.xls

Motivačné faktory (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/07 Motivacia/01_MotivacneFaktory.doc

Motivačný program (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/07 Motivacia/02_MotivacnyProgram.doc

Myslíte ako GR otázky (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/05 Koucovanie/Otazky/MysliteAkoGR_Otazky.doc

Návyky (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/12 Sebapoznanie/05 Navyky.doc

Odovzdávanie informácií (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/02 Riadenie/05 OdovzdavanieInformacii.doc

Odovzdávanie príbehu (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/10 Komunikacia/05 OdovzdavaniePribehu.doc

Paradigmy (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/12 Sebapoznanie/04 Paradigmy.doc

Peniaze vo fľaši (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/09 Kreativita/07 PeniazeVoFlasi.doc

Porady (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/11 Porada/MK_H_Porady.xls

Pozitívne myslenie (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/05 Koucovanie/01 PozitivneMyslenie.doc

Pracovný štýl (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/03 Vedenie/02 PracovnStyl.doc

Pravidlá obrany svojho času (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/14 Sebariadenie/04 PravidlaObranySvojhoCasu.doc

Priatelia (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/04 TimovaPraca/04 Priatelia.doc

Príbehy-1 (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/08 Znalosti/MK_Pribehy_V1.doc

Príbehy-2 (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/08 Znalosti/MK_Pribehy_V2.doc

Príbuzní (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/09 Kreativita/06 Pribuzni.doc

Príprava na poradu (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/11 Porada/01 PripravaNaPoradu.doc

Proaktívne správanie (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/12 Sebapoznanie/06 ProaktivneSpravanie.doc

Problém 9 bodov (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/09 Kreativita/01 Problem9Bodov.doc

Rituály (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/13 Sebavedenie/Ritualy.doc

Rozbor riadiacich situácií (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/02 Riadenie/02 RozborRiadiacichSituacii.doc

Spätná väzba (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/10 Komunikacia/07 SpatnaVazba.doc

Stavba veže-1 (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/02 Riadenie/07 StavbaVeze.doc

Stavba veže-2 (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/02 Riadenie/07 StavbaVeze.xls

Šiesty zmysel (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/10 Komunikacia/04 SiestyZmysel.doc

Test stroskotanca (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/04 TimovaPraca/02 TestStroskotanca.doc

Time management (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/12 Sebapoznanie/MK_H_TimeManagement.xls

Time management pracovný zošit (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/12 Sebapoznanie/MK_PracovnyZosit_TimeManagement.doc

Tímová práca (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/04 TimovaPraca/MK_H_TimovaPraca_OK.xls

Tri kravaty (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/09 Kreativita/09 TriKravaty.doc

Typ osobnosti (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/02 Riadenie/01 TypOsobnosti.doc

V reštaurácii (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/09 Kreativita/05 VRestauracii.doc

Vedenie (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/03 Vedenie/MK_H_Vedenie_OK.xls

Vedenie pracovnej porady (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/11 Porada/02 VedeniePracovnejPorady.doc

Verbálna pohotovosť (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/10 Komunikacia/03 VerbalnaPohotovost.doc

Workoholizmus (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/12 Sebapoznanie/01 Workoholizmus.doc

Záhada 7 zápaliek (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/09 Kreativita/02 Zahada6Zapaliek.doc

Zásady obnovy síl (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/12 Sebapoznanie/02 ZasadyObnovySil.doc

Život (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/13 Sebavedenie/Zivot.doc

Triedenie podla: Názov odkazu

Aktívne počúvanie (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/10 Komunikacia/06 AktivnePocuvanie.doc

Analýza hospodárenia s časom (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/14 Sebariadenie/01 AnalyzaHospodareniaSCasom.doc

Asertivita (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/10 Komunikacia/09 Asertivita.doc

Bazén (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/09 Kreativita/04 Bazen.doc

Delegovanie (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/02 Riadenie/04 Delegovanie.doc

Delegovanie úloh (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/02 Riadenie/03 DelegovanieUloh.doc

Eisenhowerov princíp (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/14 Sebariadenie/02 EisenhowerovPrincip.doc

Emócie (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/10 Komunikacia/MK_Emocie_V1.ppt

Farmárova voľba (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/09 Kreativita/08 FarmarovaVolba.doc

GROW otázky (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/05 Koucovanie/Otazky/GROW_Otazky.doc

Hlava (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/13 Sebavedenie/Hlava.doc

Inner Game otázky (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/05 Koucovanie/Otazky/InnerGame_TriDialogy.doc

Inovačná organizácia (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/09 Kreativita/MK_InovacnaOrganizacia_V1.xls

Inovačný manažment (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/09 Kreativita/MK_InovacnyManazment_V1.doc

Inovačný manažment pracovný zošit (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/IM/Workshopy/PracovnyZosit/INA_PracovnyZosit_V1.pdf

Inovačný manažment pracovný zošit (Information carrier) Odkaz2: http://www.krajciova.sk/IM/Teoria/Testy/INA_Testy_V1.pdf

Interné hodiny v organizovaní času (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/14 Sebariadenie/03 InterneHodinyVOrganizovaniCasu.doc

Komu patrí zebra (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/04 TimovaPraca/05 KomuPatriZebra.doc

Komunikácia (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/10 Komunikacia/MK_H_Komunikacia.xls

Komunikácia pracovný zošit (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/10 Komunikacia/MK_PracovnyZosit_Komunikacia.doc

Kontrola (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/02 Riadenie/06 Kontrola.doc

Konštruktívne otázky (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/05 Koucovanie/Otazky/KonstruktivneOtazky.doc

Koučovanie pracovný zošit (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/05 Koucovanie/MK_PracovnyZosit_Koucovanie.doc

Koučovanie-1 (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/05 Koucovanie/02 Koucovanie.doc

Koučovanie-2 (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/05 Koucovanie/MK_H_Koucovanie_V1.xls

Kreslenie (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/04 TimovaPraca/01 Kreslenie.doc

Kritika (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/10 Komunikacia/08 Kritika.doc

Manažérske procesy (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/02 Riadenie/MK_ManazerskeProcesy_V1.xls

Manažérske procesy pracovný zošit (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/02 Riadenie/MK_PracovnyZosit_ManazerskeProcesy.doc

Model pracovného správania (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/14 Sebariadenie/05 ModelPracovnehoSpravania.doc

Modrá Harmónia (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/04 TimovaPraca/03 ModraHarmonia.doc

Motivačné faktory (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/07 Motivacia/01_MotivacneFaktory.doc

Motivačný program (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/07 Motivacia/02_MotivacnyProgram.doc

Motivácia (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/07 Motivacia/MK_H_Motivacia.xls

Myslíte ako GR otázky (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/05 Koucovanie/Otazky/MysliteAkoGR_Otazky.doc

Návyky (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/12 Sebapoznanie/05 Navyky.doc

Odovzdávanie informácií (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/02 Riadenie/05 OdovzdavanieInformacii.doc

Odovzdávanie príbehu (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/10 Komunikacia/05 OdovzdavaniePribehu.doc

Paradigmy (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/12 Sebapoznanie/04 Paradigmy.doc

Peniaze vo fľaši (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/09 Kreativita/07 PeniazeVoFlasi.doc

Porady (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/11 Porada/MK_H_Porady.xls

Pozitívne myslenie (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/05 Koucovanie/01 PozitivneMyslenie.doc

Pracovný štýl (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/03 Vedenie/02 PracovnStyl.doc

Pravidlá obrany svojho času (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/14 Sebariadenie/04 PravidlaObranySvojhoCasu.doc

Priatelia (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/04 TimovaPraca/04 Priatelia.doc

Proaktívne správanie (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/12 Sebapoznanie/06 ProaktivneSpravanie.doc

Problém 9 bodov (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/09 Kreativita/01 Problem9Bodov.doc

Príbehy-1 (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/08 Znalosti/MK_Pribehy_V1.doc

Príbehy-2 (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/08 Znalosti/MK_Pribehy_V2.doc

Príbuzní (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/09 Kreativita/06 Pribuzni.doc

Príprava na poradu (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/11 Porada/01 PripravaNaPoradu.doc

Rituály (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/13 Sebavedenie/Ritualy.doc

Rozbor riadiacich situácií (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/02 Riadenie/02 RozborRiadiacichSituacii.doc

Spätná väzba (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/10 Komunikacia/07 SpatnaVazba.doc

Stavba veže-1 (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/02 Riadenie/07 StavbaVeze.doc

Stavba veže-2 (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/02 Riadenie/07 StavbaVeze.xls

Test stroskotanca (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/04 TimovaPraca/02 TestStroskotanca.doc

Time management (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/12 Sebapoznanie/MK_H_TimeManagement.xls

Time management pracovný zošit (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/12 Sebapoznanie/MK_PracovnyZosit_TimeManagement.doc

Tri kravaty (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/09 Kreativita/09 TriKravaty.doc

Typ osobnosti (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/02 Riadenie/01 TypOsobnosti.doc

Tímová práca (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/04 TimovaPraca/MK_H_TimovaPraca_OK.xls

V reštaurácii (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/09 Kreativita/05 VRestauracii.doc

Vedenie (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/03 Vedenie/MK_H_Vedenie_OK.xls

Vedenie pracovnej porady (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/11 Porada/02 VedeniePracovnejPorady.doc

Verbálna pohotovosť (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/10 Komunikacia/03 VerbalnaPohotovost.doc

Workoholizmus (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/12 Sebapoznanie/01 Workoholizmus.doc

Záhada 7 zápaliek (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/09 Kreativita/02 Zahada6Zapaliek.doc

Zásady obnovy síl (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/12 Sebapoznanie/02 ZasadyObnovySil.doc

Šiesty zmysel (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/10 Komunikacia/04 SiestyZmysel.doc

Život (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/13 Sebavedenie/Zivot.doc