Mapa väzieb Vedenie pracovnej porady (Information carrier)

Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/11 Porada/02 VedeniePracovnejPorady.doc