Mapa všzieb SpštnŠ všzba (Information carrier)

Odkaz1: http://www.krajciova.sk/HRY/10 Komunikacia/07 SpatnaVazba.doc