Mapa väzieb Zlepšovanie procesov (Information carrier)

Odkaz1: http://www.krajciova.sk/ONLINE/00 Marketing/Testy/MK_12_ZlepsovanieProcesov_Test_V1.pdf