Mapa väzieb Procesné riadenie (Information carrier)

Odkaz1: http://www.krajciova.sk/ONLINE/00 Marketing/Testy/MK_06_ProcesneRiadenie_Test_V1.pdf