Mapa väzieb Výkonnosť procesov (Information carrier)

Odkaz1: http://www.krajciova.sk/ONLINE/00 Marketing/Testy/MK_09_VykonnostProcesov_Test_V1.pdf