Mapa väzieb Sebariadenie (Information carrier)

Odkaz1: http://www.krajciova.sk/ONLINE/00 Marketing/Ulohy/PDF-2/MK_11_Sebariadenie_Hry_V1.pdf