Prehlad modelov

Zodpovednosti

Produkty/služby

Aplikácie

Data & Vstupy/výstupy


07 Organizačná štruktúra_KLA (Structuring model)


Posledná zmena: 16. 11. 2016 7:19:34