Prehlad modelov

Zodpovednosti

Produkty/služby

Aplikácie

Data & Vstupy/výstupy


02 Efektívny manažér_KLA (Structuring model)


Posledná zmena: 8. 12. 2016 13:19:48