Prehlad modelov

Zodpovednosti

Produkty/služby

Aplikácie

Data & Vstupy/výstupy


11 Time management_KLA (Structuring model)


Posledná zmena: 16. 11. 2016 17:32:58