Prehlad modelov

Zodpovednosti

Produkty/služby

Aplikácie

Data & Vstupy/výstupy


12 Kultúra_KLA (Structuring model)


Posledná zmena: 17. 11. 2016 7:26:42