Prehlad modelov

Zodpovednosti

Produkty/služby

Aplikácie

Data & Vstupy/výstupy


23 Podnikanie_KLA (Structuring model)


Posledná zmena: 20. 1. 2017 15:53:23