Prehlad modelov

Zodpovednosti

Produkty/služby

Aplikácie

Data & Vstupy/výstupy

Externé dokumenty


Manažment 20 a 21-slidy_KLA (Structuring model)


Posledná zmena: 3. 4. 2017 17:55:10