Vstupy/výstupy

Analýza procesov (Information carrier)
Efektivita procesov (Information carrier)
Kaizen (Information carrier)
Kaizen Management System (Information carrier)
Modely (Information carrier)
Nástroje (Information carrier)
Návrh procesov (Information carrier)
Procesná organizácia (Information carrier)
Procesné riadenie (Information carrier)
Výkonnos procesov (Information carrier)
Zlepšovanie procesov (Information carrier)