Prehlad modelov

06 Procesy-slidy_KLA (Structuring model)
06.1 Procesné riadenie-slidy_eEPC (EPC)
06.2 Návrh procesov-slidy_eEPC (EPC)
06.3 Modely-slidy_eEPC (EPC)
06.4 Výkonnosť procesov-slidy_eEPC (EPC)
06.5 Analýza procesov-slidy_eEPC (EPC)
06.6 Efektivita procesov-slidy_eEPC (EPC)
06.7 Zlepšovanie procesov-slidy_eEPC (EPC)
06.8 Nástroje-slidy_eEPC (EPC)