Vstupy/výstupy

Budúcnosť manažmentu (Information carrier)
Efektívny inovátor (Information carrier)
Hodnoty (Information carrier)
Inovácie manažmentu (Information carrier)
Inovácie stratégie (Information carrier)
Inovačný manažment (Information carrier)
Manažment 21. storočia (Information carrier)
Manažment GH (Information carrier)
Manažment nápadov (Information carrier)
Moderný manažment (Information carrier)
Procesy riadenia (Information carrier)
Sloboda (Information carrier)
Zamestnanci 20. storočia (Information carrier)
Zamestnanci 21. storočia (Information carrier)
Zmena (Information carrier)