Externé dokumenty

Triedenie podla: Názov objektu, Názov odkazu

Triedenie podla: Názov objektu

Budúcnosť manažmentu (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/03 Inovacie/MK_06_BuducnostManazmentu_V1.pdf

Efektívny inovátor (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/03 Inovacie/MK_03_EfektivnyInovator_V1.pdf

Hodnoty (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/01 Kultura/MK_01_Hodnoty_V1.pdf

Inovácie manažmentu (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/03 Inovacie/MK_05_InovacieManazmentu_V1.pdf

Inovácie stratégie (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/03 Inovacie/MK_04_InovacieStrategie_V1.pdf

Inovačný manažment (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/03 Inovacie/MK_01_InovacnyManazment_V1.pdf

Manažment 21. storočia (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/06 Manazment/MK_02_Manazment_21_V1.pdf

Manažment GH (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/06 Manazment/MK_03_Manazment_GH_V1.pdf

Manažment nápadov (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/03 Inovacie/MK_02_ManazmentNapadov_V1.pdf

Moderný manažment (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/06 Manazment/MK_01_ModernyManazment_V1.pdf

Procesy riadenia (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/03 Inovacie/MK_07_ProcesyRiadenia_V1.pdf

Sloboda (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/02 Sloboda/MK_Sloboda_V1.pdf

Zamestnanci 20. storočia (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/05 Zapal/MK_01_Zamestnanci_20_V1.pdf

Zamestnanci 21. storočia (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/05 Zapal/MK_02_Zamestnanci_21_V1.pdf

Zmena (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/04 Zmena/MK_01_Zmena_V1.pdf

Triedenie podla: Názov odkazu

Budúcnosť manažmentu (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/03 Inovacie/MK_06_BuducnostManazmentu_V1.pdf

Efektívny inovátor (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/03 Inovacie/MK_03_EfektivnyInovator_V1.pdf

Hodnoty (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/01 Kultura/MK_01_Hodnoty_V1.pdf

Inovačný manažment (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/03 Inovacie/MK_01_InovacnyManazment_V1.pdf

Inovácie manažmentu (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/03 Inovacie/MK_05_InovacieManazmentu_V1.pdf

Inovácie stratégie (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/03 Inovacie/MK_04_InovacieStrategie_V1.pdf

Manažment 21. storočia (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/06 Manazment/MK_02_Manazment_21_V1.pdf

Manažment GH (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/06 Manazment/MK_03_Manazment_GH_V1.pdf

Manažment nápadov (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/03 Inovacie/MK_02_ManazmentNapadov_V1.pdf

Moderný manažment (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/06 Manazment/MK_01_ModernyManazment_V1.pdf

Procesy riadenia (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/03 Inovacie/MK_07_ProcesyRiadenia_V1.pdf

Sloboda (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/02 Sloboda/MK_Sloboda_V1.pdf

Zamestnanci 20. storočia (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/05 Zapal/MK_01_Zamestnanci_20_V1.pdf

Zamestnanci 21. storočia (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/05 Zapal/MK_02_Zamestnanci_21_V1.pdf

Zmena (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/04 Zmena/MK_01_Zmena_V1.pdf