Vstupy/výstupy

01 Úvod (Information carrier)
02 Úvod (Information carrier)
03 Úvod (Information carrier)
10 princípov slobody.pdf (Information carrier)
10 Zlepšovanie (Information carrier)
4 Súvislosti (Information carrier)
5 Vodcovstvo (Information carrier)
6 Plánovanie (Information carrier)
7 Podpora (Information carrier)
8 Prevádzka (Information carrier)
9 Hodnotenie výkonnosti (Information carrier)
Audit PO úlohy (Information carrier)
Audit SMK program (Information carrier)
Audit BPM (Information carrier)
Audit BPM úlohy (Information carrier)
Audit MH (Information carrier)
Audit SMK (Information carrier)
Demokratic Workpaces. video (Information carrier)
Dušek: sloboda. video (Information carrier)
Hodnotenie (Information carrier)
ISO firma (Information carrier)
ISO metódy (Information carrier)
ISO spolu (Information carrier)
Kľúčové výsledky výkonnosti (Information carrier)
Koncepcie kvality (Information carrier)
Koncepcie kvality program (Information carrier)
Korelačné matice (Information carrier)
Model CAF program (Information carrier)
Model CAF (Information carrier)
Norma dokumenty záznamy (Information carrier)
Norma hierachia aris (Information carrier)
Norma hierarchia (Information carrier)
Norma hierarchia html (Information carrier)
Norma popisy (Information carrier)
Norma postrehy (Information carrier)
Norma postup (Information carrier)
Norma procesy (Information carrier)
Norma riziká (Information carrier)
Norma smernica (Information carrier)
Norma štruktúra (Information carrier)
Norma zdokumentované informácie (Information carrier)
Norma zmeny (Information carrier)
Opatrenia (Information carrier)
Partnerstvá a zdroje (Information carrier)
Peoplecomm.pdf (Information carrier)
Postrehy-1 (Information carrier)
Postrehy-10 (Information carrier)
Postrehy-11 (Information carrier)
Postrehy-2 (Information carrier)
Postrehy-3 (Information carrier)
Postrehy-4 (Information carrier)
Postrehy-5 (Information carrier)
Postrehy-6 (Information carrier)
Postrehy-7 (Information carrier)
Postrehy-8 (Information carrier)
Postrehy-9 (Information carrier)
Požiadavky ISO 9001:2015 (Information carrier)
Príklad CAF (Information carrier)
Príručka CAF (Information carrier)
Procesná organizácia (Information carrier)
Procesná organizácia-1 program (Information carrier)
Procesná organizácia-2 program (Information carrier)
Procesné riadenie (Information carrier)
Procesné riadenie program (Information carrier)
Procesný audit-1 (Information carrier)
Procesný audit-2 (Information carrier)
Procesy (Information carrier)
Procesy dokumenty (Information carrier)
Procesy legislatíva (Information carrier)
Procesy popis (Information carrier)
Procesy rizíká (Information carrier)
Procesy smernice (Information carrier)
Program ws 0-1 (Information carrier)
Program ws 0-2-D1 (Information carrier)
Program ws 0-2-D2 (Information carrier)
Program ws 0-3 (Information carrier)
Program ws 0-4 (Information carrier)
Semco.slidy (Information carrier)
Semco-1 program (Information carrier)
Semco-2 program (Information carrier)
Skúsenosti-1 (Information carrier)
Skúsenosti-10 (Information carrier)
Skúsenosti-11 (Information carrier)
Skúsenosti-2 (Information carrier)
Skúsenosti-3 (Information carrier)
Skúsenosti-4 (Information carrier)
Skúsenosti-5 (Information carrier)
Skúsenosti-6 (Information carrier)
Skúsenosti-7 (Information carrier)
Skúsenosti-8 (Information carrier)
Skúsenosti-9 (Information carrier)
Sloboda v práci. 37 signals. video (Information carrier)
Sloboda v práci. Peoplecomm. video (Information carrier)
Sloboda v práci. WorldBlue. video (Information carrier)
Sloboda v práci-postup. slidy (Information carrier)
Slobodná firma program (Information carrier)
Slobodná firma.slidy (Information carrier)
Slobodné firmy-1 program (Information carrier)
Slobodné firmy-1.slidy (Information carrier)
Slobodné firmy-2 program (Information carrier)
Slobodné firmy-2.slidy (Information carrier)
Slobodné firmy-3 program (Information carrier)
Slobodné firmy-3.slidy (Information carrier)
Stratégia a plánovanie (Information carrier)
The Democratic Company.pdf (Information carrier)
Traci L. Fenton.pdf (Information carrier)
Vodcovstvo (Information carrier)
Výsledky občania/ zákazníci (Information carrier)
Výsledky spoločenská zodpovednosť (Information carrier)
Výsledky zamestnanci (Information carrier)
Zamestnanci (Information carrier)
Zappos (Information carrier)
Zappos program (Information carrier)