Vstupy/výstupy

Analýza CSF-1 (Information carrier)
Analýza CSF-2 (Information carrier)
Analýza konkurencie (Information carrier)
Aplikácie-1 (Information carrier)
Aplikácie-2 (Information carrier)
Balanced Scorecard (Information carrier)
BSC program (Information carrier)
BSC úlohy (Information carrier)
Ciele-L1 (Information carrier)
Ciele-L2 (Information carrier)
CSF úlohy (Information carrier)
CSF-1 formulár (Information carrier)
CSF-2 formulár (Information carrier)
Činnosti (Information carrier)
Činnosti program (Information carrier)
Činnosti úlohy (Information carrier)
Dodávatelia zákazníci formulár (Information carrier)
Dodávatelia zákazníci úlohy (Information carrier)
Dodávatelia zákazníci-1 (Information carrier)
Dodávatelia zákazníci-2 (Information carrier)
Dokumentácia program (Information carrier)
Dokumentácia riadenia (Information carrier)
Dokumentácia úlohy (Information carrier)
Dokumenty (Information carrier)
eEPC-1 (Information carrier)
eEPC-2 (Information carrier)
eEPC-3 (Information carrier)
eEPC-4 (Information carrier)
eEPC-5 (Information carrier)
eEPC-6 (Information carrier)
Etický kódex (Information carrier)
Externé produkty-1 (Information carrier)
Externé produkty-2 (Information carrier)
Externé produkty-3 (Information carrier)
Externé produkty-4 (Information carrier)
Externí zákazníci-1 (Information carrier)
Externí zákazníci-2 (Information carrier)
Externí zákazníci-3 (Information carrier)
FAD-1 (Information carrier)
FAD-2 (Information carrier)
FAD-3 (Information carrier)
FAD-4 (Information carrier)
Fortune Global 100 (Information carrier)
GAP analýza (Information carrier)
GE hodnoty (Information carrier)
Hodnota pre zákazníka (Information carrier)
Hodnota pre zákazníka program (Information carrier)
Hodnotové reťazce (Information carrier)
Hodnoty formulár (Information carrier)
Hodnoty príklady program (Information carrier)
Hodnotypríklady. slidy (Information carrier)
Hodnoty program (Information carrier)
Hodnoty úlohy (Information carrier)
Hodnoty-1 slidy (Information carrier)
HTML-1 (Information carrier)
HTML-2 (Information carrier)
Interné produkty (Information carrier)
Interné produkty-1 (Information carrier)
Interné produkty-2 (Information carrier)
Interné produkty-3 (Information carrier)
Konkurencia-1 (Information carrier)
Konkurencia-2 (Information carrier)
Kontextový diagram (Information carrier)
Konvencie modelovania procesov (Information carrier)
Legislatíva (Information carrier)
MAT-1 (Information carrier)
MAT-2 (Information carrier)
MAT-3 (Information carrier)
MAT-4 (Information carrier)
MAT-5 (Information carrier)
Matica procesov (Information carrier)
Metodika BSC-1 (Information carrier)
Metodika BSC-2 (Information carrier)
Metodika modelovania procesov-1 (Information carrier)
Metodika modelovania procesov-2 (Information carrier)
Metodika tvorby dokumentácie (Information carrier)
Model priradenia funkcie (Information carrier)
Model procesného reťazca činností (Information carrier)
Model tvorby pridanej hodnoty (Information carrier)
PM-CSF (Information carrier)
PM-CSF formulár (Information carrier)
PM-kategórie (Information carrier)
PM-kategórie formulár (Information carrier)
PM-SM (Information carrier)
PM-SM formulár (Information carrier)
Popisy-1 (Information carrier)
Popisy-2 (Information carrier)
Porterov model 5 síl (Information carrier)
Pridaná hodnota (Information carrier)
Pridaná hodnota formulár (Information carrier)
Pridaná hodnota program (Information carrier)
Pridaná hodnota úlohy (Information carrier)
Pridaná hodnota-1 (Information carrier)
Pridaná hodnota-2 (Information carrier)
Pridaná hodnota-3 (Information carrier)
Procesná architektúra (Information carrier)
Procesná architektúra program (Information carrier)
Procesná architektúra-1 (Information carrier)
Procesná architektúra-2 (Information carrier)
Procesná architektúra-3 (Information carrier)
Procesná architektúra-4 (Information carrier)
Procesná architektúra-5 (Information carrier)
Procesná mapa (Information carrier)
Procesná mapa formulár (Information carrier)
Procesná mapa program (Information carrier)
Procesná mapa úlohy (Information carrier)
Procesná mapa-1 (Information carrier)
Procesná mapa-2 (Information carrier)
Procesná mapa-3 (Information carrier)
Procesná mapa-4 (Information carrier)
Procesná smernica-1 (Information carrier)
Procesná smernica-2 (Information carrier)
Procesný list formulár (Information carrier)
Procesný list-1 (Information carrier)
Procesný list-2 (Information carrier)
Procesy (Information carrier)
Procesy formulár (Information carrier)
Procesy program (Information carrier)
Procesy úlohy (Information carrier)
Produkty (Information carrier)
Produkty program (Information carrier)
Program ws 4-1 (Information carrier)
Program ws 4-10 (Information carrier)
Program ws 4-11 (Information carrier)
Program ws 4-2 (Information carrier)
Program ws 4-3 (Information carrier)
Program ws 4-4 (Information carrier)
Program ws 4-5 (Information carrier)
Program ws 4-6 (Information carrier)
Program ws 4-7 (Information carrier)
Program ws 4-8 (Information carrier)
Program ws 4-9 (Information carrier)
Rozhrania (Information carrier)
STEEP analýza (Information carrier)
Stratégia (Information carrier)
Stratégia (Information carrier)
Stratégia program (Information carrier)
Strategická mapa (Information carrier)
Strategická mapa formulár (Information carrier)
Strategická mapa program (Information carrier)
Strategická mapa úlohy (Information carrier)
Strategická mapa-1 (Information carrier)
Strategická mapa-1 formulár (Information carrier)
Strategická mapa-2 (Information carrier)
Strategická mapa-2 formulár (Information carrier)
Strategická mapa-3 (Information carrier)
Strategická mapa-4 (Information carrier)
Strategické analýzy (Information carrier)
Strategické analýzy program (Information carrier)
Strategické ciele-1 (Information carrier)
Strategické ciele-2 (Information carrier)
Strategické KPI (Information carrier)
SWOT analýza-1 (Information carrier)
SWOT analýza-2 (Information carrier)
SWOT formulár (Information carrier)
Systém BSC-1 (Information carrier)
Systém BSC-2 (Information carrier)
Tok externých produktov (Information carrier)
Tok interných produktov (Information carrier)
Účel príklady program (Information carrier)
Účel slidy (Information carrier)
Ukazovatele výkonnosti-L1 (Information carrier)
Ukazovatele výkonnosti-L2 (Information carrier)
VAC-1 (Information carrier)
VAC-2 (Information carrier)
VAC-3 (Information carrier)
VAC-4 (Information carrier)
Virgin: etika. slidy (Information carrier)
Vízia (Information carrier)
Vstupy výstupy-1 (Information carrier)
Vstupy výstupy-2 (Information carrier)
Zainteresované strany formulár (Information carrier)
Zainteresované strany úlohy (Information carrier)
Zainteresované strany-1 (Information carrier)
Zainteresované strany-2 (Information carrier)
Zainteresované strany-3 (Information carrier)
Zákazníci (Information carrier)
Zákazníci program (Information carrier)
Zappos: hodnoty. video (Information carrier)
Zappos: kultúra. slidy (Information carrier)
Zappos: kultúra. video (Information carrier)
Zappos: rodinná pesnička. video (Information carrier)
Záznamy (Information carrier)
Zodpovednosti-1 (Information carrier)
Zodpovednosti-2 (Information carrier)