Prehlad modelov

01 Účel-hodnoty_eEPC (EPC)
02 Zainteresované strany_eEPC (EPC)
03 Dodávatelia-zákazníci_eEPC (EPC)
04 Procesná mapa_eEPC (EPC)
05 CSF_eEPC (EPC)
06 Strategická mapa_eEPC (EPC)
07 BSC_eEPC (EPC)
08 Pridaná hodnota_eEPC (EPC)
09 Procesy_eEPC (EPC)
10 Činnosti_eEPC (EPC)
11 Dokumentácia_eEPC (EPC)
4 Súvislosti organizácie_KLA (Structuring model)