Mapa väzieb Hodnota pre zákazníka program (Information carrier)

04 Procesná mapa_eEPC (EPC)
- is output medium for Programy (Function)