Prehlad modelov

Zodpovednosti

Produkty/služby

Aplikácie

Data & Vstupy/výstupy


9 Hodnotenie výkonnosti_KLA (Structuring model)


Posledná zmena: 17. 7. 2017 12:11:33