Prehlad modelov

Zodpovednosti

Produkty/služby

Aplikácie

Data & Vstupy/výstupy


04 Súvislosti organizácie_KLA (Structuring model)


Posledná zmena: 14. 5. 2017 8:37:18