Prehlad modelov

Zodpovednosti

Produkty/služby

Aplikácie

Data & Vstupy/výstupy


09 Hodnotenie výkonnosti_KLA (Structuring model)


Posledná zmena: 14. 5. 2017 20:30:43