Kontakt

RNDr. Marta Krajčíová
Krížna 20
811 07 Bratislava


Č. OŽP-A/2006/12313-2/CR1
Č. živnostenského registra 110-159506
IČO : 43 070 272
DIČ : 1043652720
Bankové spojenie : 2625735532/1100

Živnosť bola 1.7.2019 zrušená.

E-mail : mail@krajciova.sk
Mobil : +421 911 556 331