Akcie

Marketingové akcie do roku 2007 som realizovala v spoločnosti IDS Scheer Slovakia, s.r.o. Bratislava.

Rok Akcia Prezentácia
2009  Preškolenie interných audítorov SMK podľa normy EN ISO 9001 s výkladom zmien v novej EN ISO 9001:2008 Interný audítor EN ISO 9001:2008
2008 Redakčná rada BPM portálu Členstvo v Redakčnej rade československého BPM portálu
2008 Quality of Energy Management Projektové riadenie v SMK - teória a prax
2007 Centire BSC - systém riadenia výkonnosti organizácie
2006 ARIS Klub 2006 Riešenie Quality Management
2006 Stretnutie zákazníkov RWTŰV ARIS ISO Solution - efektívne riešenie SMK
2006 ISO DAY 2006 odborný garant Zlepšovanie SMK & zlepšovanie procesov
Skúsenosti a poznatky z praxe, tvorba myšlienkových máp
2005 ISO DAY 2005 - odborný garant ARIS ISO Solution - efektívne riešenie SMK
Požiadavky ISO a riadenie zmien vo firme
2005 ProcessDay 2005 Integrované systémy manažérstva kvality
2004 ISO DAY 2004 - odborný garant Meranie výkonnosti procesov - praktické skúsenosti z projektu v Chemosvit, a.s. Svit
Implementácia požiadaviek normy ISO 9001:2000 v ARISe
ARIS a Six Sigma
2004 Stretnutie partnerov TŰV Meranie výkonnosti procesov
2004 Svetový deň kvality Skúsenosti s implementáciou procesného riadenia v slovenských podnikoch
2003 ISO DAY 2003 - odborný garant Transformácia Systému manažérstva kvality
Meranie výkonnosti spoločnosti
2003 ARIS Klub 2003 Od popisu procesov k optimalizácii procesov
Balanced Scorecard - Strategický systém merania výkonnosti spoločnosti
2003 e-government Procesný prístup riadenia vo verejnej správe
2003 MANAGEMENT DEVELOPMENT
SOURCE OF ECONOMIC GROWTH IN EU CANDIDATE COUNTRIES
COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA
FACULTY OF MANAGEMENT
Optimalizácia procesov v spoločnosti Chemosvit, a.s. Svit pomocou metodiky a nástrojov ARIS
2003 Roadshow 2003 Procesné riadenie v spoločnosti Chemosvit, a.s. Svit
2003 Národný deň CAF Procesná analýza na Úrade pre štátnu službu
2002 Roadshow 2002 Podnikové procesy a kvalita
2002 Finančné inštitúcie Procesy, náklady a riziká Od popisu procesov k optimalizácii procesov