Články

Svoju publikačnú činnosť v oblasti procesného manažmentu som začala publikovaním článkov, ktoré súviseli so softvérovou podporou modelovania procesov. Mnohé články som napísala a publikovala v spolupráci s mojimi kolegami. Aj po rokoch im preto patrí moje poďakovanie za peknú spoluprácu. Svojimi článkami chcem upozorniť širokú verejnosť na výsledky z projektov, zaujímavé myšlienky z praxe, vyzdvihnúť zaujímavých ľudí a pochváliť ich za mimoriadne úsilie.

Časopis Názov
Interný Koučovanie
Úspěch Prečo nefungujú informačné systémy
Kvalita Optimalizácia procesov a počtu zamestnancov metódou simulácie
Kvalita Koncepcia ISO a trvalé zlepšovanie procesov
Kvalita Riadenie zmien v Informačnom centre podnikateľov, ICP si certifikát zaslúži
Kvalita MVP - softvérové riešenie na meranie výkonnosti procesov
eFocus Meranie výkonnosti procesov
Chemosvit - interný časopis Prínosy spolupráce na projekte procesného riadenia v Chemosvite, a.s.
Kvalita Transformácia systému manažérstva kvality v Neografii, a.s. Martin
Kvalita Podnikové procesy a norma ISO 9001:2000
eFocus Manažérske informačné systémy
Info Trendy Zákaznícke procesy a ich zlepšovanie
ProManager Bonapart Professional - prehľad a princípy modelovania
ProManager  Reengineering podnikového procesu "Likvidácia poistnej udalosti"
Info Trendy Nástroje na reinžiniering podnikových procesov
Hospodársky denník Nástroje BPR na Slovensku