Semináre

V rámci projektov procesného riadenia a vzdelávania manažérov som školila tieto témy:

Rok Firma Seminár
2017  Výrobná organizácia, Bratislava
5krát prečo?
2014 Výrobná organizácia, Bratislava
SMK-nové trendy a postupy
2014 Výrobná organizácia, Bratislava
5krát prečo?
2012 Slovenské Telekomunikácie, a.s. Bratislava
Návrh procesov
Štíhle procesy
Výkonnosť procesov
Analýza procesov
Zlepšovanie procesov
2011 Internet - Efektívny manažér
Efektívny manažér - kniha

Riadenie zamestnancov
Porada
Prezentácia
Vedenie tímov
Komunikácia 1
Komunikácia 2
Pravidlá komunikácie
Koučovanie 1
Koučovanie 2
Riadenie znalostí
Sebapoznanie 1
Sebapoznanie 2
Sebavedenie
Sebariadenie
Duchovný vodca
2011 Slovak Telekom, a.s. Bratislava
Štíhle procesy
Výkonnosť procesov
Analýza procesov 1
Analýza procesov 2
Zlepšovanie procesov 1
Projekt procesného riadenia
Projekt procesného riadenia
Zlepšovanie procesov 2
Budúcnosť procesného riadenia 1
Budúcnosť procesného riadenia 2
2011 Elkond HHK a.s. Trstená
Zavádzanie a riadenie kvality
2010 Magistrát mesta Martin
Procesné riadenie
Výkonnosť procesov
2010 Eurofinancie Group, s.r.o. Dunajská Lužná
Procesné riadenie
Výkonnosť procesov
Riadenie zmien
Systém manažérstva kvality
2009 STEFE SK, a.s. Banská Bystrica
Procesné riadenie - tréningy
Procesné riadenie - tréningy
2009 BRRK SOPK Bratislava
TOYOTA PRODUCTION SYSTEM
2009 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava
Riadenie procesov
Procesné riadenie
Výkonnosť procesov
Analýza procesov
Optimalizácia procesov
Simulácia procesov
Riadenie zmien
Absolventi vzdelávania
Absolventi vzdelávania
2009 STEFE SK, a.s. Banská Bystrica
Riadenie procesov
Vrcholový manažment
Vrcholový manažment
Procesné riadenie

Výkonnosť procesov
Analýza procesov
Optimalizácia procesov
Simulácia procesov
Riadenie zmien
2009 BRRK SOPK Bratislava
Management
2009 T-Mobile Slovensko, a.s.
Riadenie procesov v podmienkach TMSK
Procesné riadenie
Analýza a zlepšovanie procesov
Výkonnosť organizácie a procesov
Optimalizácia procesov
Simulácia procesov
Záverečný procesný workshop
Riadenie projektových rizík
2009 NRK SOPK Nitra
Výkonnosť zamestnancov
2009 KOVMECH s.r.o. Vráble
TOYOTA PRODUCTION SYSTEM
2009 ŽRK SOPK Žilina
Procesné riadenie
Výkonnosť organizácie
Analýza a zlepšovanie procesov
Management
Riadenie znalostí
2008 BRRK SOPK Bratislava
TOYOTA PRODUCTION SYSTEM
2008 NRK SOPK Nitra
Strategické riadenie
2008 NRK SOPK Nitra
Manažérske kompetencie
2008 NRK SOPK Nitra
Pravidlá komunikácie
2008 ŽRK SOPK Žilina
TOYOTA PRODUCTION SYSTEM
2008 BBRK SOPK Banská Bystrica
TOYOTA PRODUCTION SYSTEM
2008 NRK SOPK Nitra
TOYOTA PRODUCTION SYSTEM
2008 BPM portál
TOYOTA PRODUCTION SYSTEM
2008 NRK SOPK Nitra
Procesné riadenie
Výkonnosť organizácie
Analýza a zlepšovanie procesov
Management
Management
Riadenie znalostí
Koučovanie
2008 IPA Slovakia: Master štúdium
Procesné riadenie
2008 BRRK SOPK Bratislava
Procesné riadenie
Výkonnosť organizácie
Analýza a zlepšovanie procesov
Management
2007 NRK SOPK Nitra
Cyklus seminárov
2007 KOVOTVAR, v.d. Kúty
Cyklus seminárov
2007 IPA Slovakia, Žilina
IPA Slovakia, Žilina
Výkonnosť organizácie
2007 IPA Slovakia, Žilina
IPA Slovakia, Žilina
Procesné riadenie
2007 IPA Slovakia - s prof. Košturiakom
Tvorba strategickej mapy
Simulácia TOC
Procesné audity, meranie podnikových potenciálov a podnikové ukazovatele
2006 IPA Slovakia, Žilina Master štúdium - Procesné riadenie
Master štúdium - Výkonnosť organizácie
Master štúdium - Meranie, analýza a zlepšovanie výkonnosti procesov
2006 Matador, a.s. Púchov Meranie výkonnosti procesov metódou Balanced Scorecard
2006 SPP, a.s. Bratislava Procesne riadená spoločnosť
Modelovanie podnikových procesov
2005 ČSOBL, a.s. Bratislava Modelovanie stratégie a implementácia metodiky BSC
2005 Slovenská sporitelňa, a.s. Bratislava
Dynamická simulácia s ARIsom
2004 Informačné centrum podnikateľov, s.r.o. Žilina Požiadavky normy STN EN ISO 9001:2000 na SMK
Projektové riadenie v procesne riadenej spoločnosti
Modelovanie podnikových procesov
Meranie výkonnosti procesov
2003 ŽSSR, a.s. Bratislava Procesne riadená spoločnosť
Modelovanie podnikových procesov
2003 Chemosvit, a.s. Svit Modelovanie podnikových procesov
Projektové riadenie v procesne riadenej spoločnosti
Balanced Scorecard
2002 Neografia, a.s. Martin Metodika Chestra - úvod a prehľad
Metodika Chestra - vízia a stratégia podniku
Metodika Chestra - modelovanie podnikových procesov - vrcholový manažment
Metodika Chestra - modelovanie podnikových procesov - stredný manažment
Metodika Chestra - riadenie projektov
Procesný prístup v SMK
Modelovanie procesov v softvérovom nástroji ARIS

Hore