Vzdelanie a certifikáty

Vzdelania patrí k mojim životným prioritám, zaujímam sa o nové informácie, poznatky, kurzy, knihy, semináre a všetko, čo súvisí s mojou prácou.

Moje súčasné vzdelanie a skúsenosti sú zamerané na : riadenie organizácií všeobecne, riadenie kvality konkrétne a špeciálne na procesné riadenie.

V poznaní sa v poslednej dobe orientujem na mäkké faktory riadenia a prácu s ľuďmi : výkonnosť jednotlivcov, tímov a organizácií, riadenie znalostí, koučovanie jednotlivcov, skupín a sociálnych systémov.

Nižšie uvádzam prehľad mojich najdôležitejších certifikátov.