Online vzdelávanie

Pokiaľ budú šéfovia firiem nakladať so svojimi zamestnancami ako s nahraditeľnými zdrojmi, zatiaľ čo sami budú poberať tučné odmeny, alebo budú krátiť zamestnancom benefity, ale sami si ponechajú okázalé výhody, budú sa ľudia pozerať na korporácie s podozrením. Gary Hamel.

Online vzdelávanie

Vzdelávací portál

Učiteľ otvára dvere. Vojsť musí každý sám. Čínske príslovie.

Vzdelávací portál

Samostatnosť

20% času je možno najlepším vzdelávacím programom, aký firma môže mať. Urs Hölzle-Google.

Ponuka Samostatnosť

11 nových trendov v manažmente

Úspech, rovnako ako šťastie, nie je možné vytvoriť. Musí vyplynúť. A to sa stane iba ako vedľajší efekt osobnej odovzdanosti sa niečomu, čo je väčšie ako človek sám. Viktor Frankl

Ponuka trendy

Trend Miesto Hodiny Cena v EUR
T1 Kvalita
firemný
1
10
T2 Procesy
firemný
2
20
T3 Efektivita
firemný
5
50
T4 Výkonnosť
firemný
5
50
T5 Zlepšovanie
firemný
5
50
T6 Hodnoty
firemný
1
10
T7 Sloboda
firemný
3
30
T8 Inovácie
firemný
3
30
T9 Zmena
firemný
1
10
T10 Zápal
firemný
2
20
T11 Manažment
firemný
3
30
11 nových trendov v manažmente
31
310

Tréningy

Ponuka tréningy

Tréning Miesto Hodiny Cena v EUR
Modely
4 dni
360
M1 Organigram
firemný
4
45
M2 Matica procesov
firemný
4
45
M3 Model tvorby pridanej hodnoty
firemný
4
45
M4 Model priradenia funkcie
firemný
4
45
M5 Model procesného reťazca činností riadených udalosťami
firemný
4
45
M6 Model príčiny a následku
firemný
4
45
M7 Model kľúčových indikátorov výkonnosti
firemný
4
45
Nástroje
3 dni
270
N1 Vývojový diagram
firemný
4
45
N2 Myšlienková mapa
firemný
4
45
N3 Paretov diagram
firemný
4
45
N4 Ishikawov diagram
firemný
4
45
N5 5krát prečo?
firemný
4
45
N6 Brainstorming
firemný
4
45
N7 Obrátený brainstorming
firemný
4
45
N8 Brainwriting 6-3-5
firemný
4
45

Semináre

Duševný kapitál sa stáva účinným nástrojom konkurencie a prosperity. H.Tureková, B.Mičieta

Vážení zákazníci,

s veľkým potešením a radosťou :-) vám oznamujem, že po troch rokoch vývoja seminárov, som v decembri 2009 získala Akreditáciu MŠ SR pre 3 vzdelávacie aktivity a ich moduly:

Riadenie procesov
Systémy riadenia
Efektívny manažér

Potvrdenie o akreditácii si zobrazíte kliknutím na linku v názve vzdelávacej aktivity.

Ponuka vzdelávania
Katalóg vzdelávania
Ceny vzdelávania

V prípade Vášho záujmu o ďalšie informácie ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Seminár Miesto Počet dní Cena v EUR
Modelovanie firmy
A1 Modelovanie stratégie firemný
2
180
A2 Modelovanie procesov firemný
2
180
A3 Modelovanie výkonnosti procesov firemný
2
180
A4 Simulácia procesov firemný
1
90
A5 Modelovanie organizácie firemný
2
180
Spolu
9
810
Systém manažérstva kvality
Q1 Systém manažérstva kvality firemný
1
90
Q2 Požiadavky normy EN ISO 9001:2008 firemný
1
90
Q3 Projekt ISO firemný
1
90
Spolu
3
270
Riadenie procesov
P1 Procesné riadenie firemný
1
90
P2 Procesná organizácia firemný
2
180
P3 Návrh procesov firemný
2
180
Spolu
5
450
Riadenie organizácie
O1 Zmena organizácie firemný
2
180
O2 Zmena organizačnej štruktúry firemný
2
180
O3 Projektové riadenie firemný
2
180
Spolu
6
540
Zlepšovanie procesov
Z1 Analýza procesov firemný
2
180
Z2 Zlepšovanie procesov firemný
2
180
Z3 Kaizen firemný
1
90
Z4 Metódy zlepšovania procesov firemný
1
90
Spolu
6
540
Štíhle riadenie
Š1 Štíhle procesy firemný
1
90
Š2 Štíhla organizácia firemný
1
90
Š3 Toyota firemný
2
180
Spolu
4
360
Riadenie výkonnosti
V1 Strategické riadenie firemný
2
180
V2 Manažérske kompetencie firemný
1
90
V3 Výkonnosť procesov firemný
2
180
V4 Výkonnosť zamestnancov firemný
1
90
Spolu
6
540
Riadenie inovácií
I1 Inovačný manažment firemný
3
270
I3 Inovácie stratégie firemný
1
90
I3 Inovácie manažmentu firemný
1
90
I4 Google firemný
2
180
I5 Maverici firemný
1
90
Spolu
8
720
Manažment 21. storočia
M1 Budúcnosť manažmentu firemný
1
90
M2 Manažment GH firemný
2
180
M3 Sebariadenie MS firemný
1
90
Spolu
4
360
Sloboda
S1 Slobodná firma firemný
3
270
S2 Semco firemný
2
180
S3 Zappos firemný
1
90
Spolu
6
540
Podnikanie
E1 Virgin firemný
1
90
E2 Baťa firemný
1
90
Spolu
2
180
Riadenie ľudí
R1 Riadenie zamestnancov firemný
1
90
R2 Porada firemný
1
90
R3 Prezentácia firemný
1
90
Spolu
3
270
Vedenie ľudí
L1 Vedenie tímov firemný
1
90
L2 Komunikácia firemný
2
180
L3 Pravidlá komunikácie firemný
1
90
L4 Duchovný vodca firemný
1
90
Spolu
5
450
Koučovanie ľudí
K1 Koučovanie firemný
2
180
K2 Riadenie znalostí firemný
1
90
Spolu
3
270
Osobný rozvoj
D1 Sebapoznanie firemný
2
180
D2 Sebavedenie firemný
1
90
D3 Sebariadenie firemný
1
90
Spolu
4
360
Celkom
74
6660

Konzultantka nie je platcom DPH.

V cene je zahrnutá príprava a realizácia seminára.

Na seminár sa môžete prihlásiť:

  • Vyplnením prihlášky a zaslaním na e-mail: mail@krajciova.sk
  • Telefonicky, zavolaním na mobil: +421 911 556 331


Hore