Prehľad modelov

Zodpovednosti

Produkty/služby

Aplikácie

Data & Vstupy/výstupy

Externé dokumenty


0 Baťa_KLA (Structuring model)


Posledná zmena: 26. 2. 2013 11:54:44