Prehlad modelov

01 Procesná organizácia_KLA (Structuring model)
01 Stratégia_KLA (Structuring model)
01 Stratégia-formuláre_eEPC (EPC)
01 Stratégia-príklady_eEPC (EPC)
01 Stratégia-slidy_eEPC (EPC)
02 Efektívny manažér_KLA (Structuring model)
02 Marketing_KLA (Structuring model)
02 Marketing-formuláre_eEPC (EPC)
02 Marketing-príklady_eEPC (EPC)
02 Marketing-slidy_eEPC (EPC)
03 Manažment 21_KLA (Structuring model)
03 Predaj_KLA (Structuring model)
03 Predaj-MUS_eEPC (EPC)
03 Predaj-slidy_eEPC (EPC)
04 Financie_KLA (Structuring model)
04 Financie-formuláre_eEPC (EPC)
04 Financie-príklady_eEPC (EPC)
04 Financie-slidy_eEPC (EPC)
04 Systémy riadenia_KLA (Structuring model)
05 Kvalita_KLA (Structuring model)
05 Kvalita-MUS_eEPC (EPC)
05 Kvalita-slidy_eEPC (EPC)
05 Modely riadenia_KLA (Structuring model)
06 Procesy_KLA (Structuring model)
06 Procesy-formuláre_KLA (Structuring model)
06 Procesy-MUS_eEPC (EPC)
06 Procesy-príklady_KLA (Structuring model)
06 Procesy-seriály_eEPC (EPC)
06 Procesy-slidy_KLA (Structuring model)
06 Procesy-web knihy_eEPC (EPC)
06.1 Návrh procesov-formuláre_eEPC (EPC)
06.1 Návrh procesov-príklady_eEPC (EPC)
06.1 Návrh procesov-slidy_eEPC (EPC)
06.1 Procesné riadenie-slidy_eEPC (EPC)
06.2 Modely-príklady_eEPC (EPC)
06.2 Modely-slidy_eEPC (EPC)
06.3 Výkonnosť procesov-formuláre_eEPC (EPC)
06.3 Výkonnosť procesov-príklady_eEPC (EPC)
06.3 Výkonnosť procesov-slidy_eEPC (EPC)
06.4 Analýza procesov-príklady_eEPC (EPC)
06.4 Analýza procesov-slidy_eEPC (EPC)
06.4 Detailný procesný audit-formuláre_eEPC (EPC)
06.4 Lean procesný audit-formuláre_eEPC (EPC)
06.5 Efektivita procesov-slidy_eEPC (EPC)
06.6 Zlepšovanie procesov-formuláre_eEPC (EPC)
06.6 Zlepšovanie procesov-príklady_eEPC (EPC)
06.6 Zlepšovanie procesov-slidy_eEPC (EPC)
06.7 Nástroje-formuláre_eEPC (EPC)
06.7 Nástroje-príklady_eEPC (EPC)
06.7 Nástroje-slidy_eEPC (EPC)
07 Organizačná štruktúra_KLA (Structuring model)
07 Organizačná štruktúra-príklady_eEPC (EPC)
07 Organizačná štruktúra-slidy_eEPC (EPC)
08 Zamestnanci_KLA (Structuring model)
08 Zamestnanci-slidy_eEPC (EPC)
08 Zamestnanc-príklady_eEPC (EPC)
09 Manažéri_KLA (Structuring model)
09 Manažéri-formuláre_KLA (Structuring model)
09 Manažéri-hry_KLA (Structuring model)
09 Manažéri-MUS_eEPC (EPC)
09 Manažéri-príklady_KLA (Structuring model)
09 Manažéri-slidy_eEPC (EPC)
09 Manažéri-web knihy_eEPC (EPC)
09.1 Zodpovednosti-príklady_eEPC (EPC)
09.10 Kreativita-hry_eEPC (EPC)
09.2 Manažérske kompetencie-príklady_eEPC (EPC)
09.3 Riadenie-hry_eEPC (EPC)
09.4 Vedenie-hry_eEPC (EPC)
09.5 Tímová práca-hry_eEPC (EPC)
09.6 Koučovanie-hry_eEPC (EPC)
09.7 Hodnotenie manažérov-formuláre_eEPC (EPC)
09.7 Hodnotenie organizácie-formuláre_eEPC (EPC)
09.7 Hodnotenie tímov-formuláre_eEPC (EPC)
09.7 Hodnotenie výkonnosti manažérov-príklady_eEPC (EPC)
09.7 Hodnotenie výkonnosti tímov-príklady_eEPC (EPC)
09.7 Hodnotenie výkonnosti zamestnancov-príklady_eEPC (EPC)
09.7 Hodnotenie zamestnancov-formuláre_eEPC (EPC)
09.8 Motivácia-hry_eEPC (EPC)
09.8 Odmeňovanie-príklady_eEPC (EPC)
09.9 Riadenie znalostí-príklady_eEPC (EPC)
09.9 Znalosti-hry_eEPC (EPC)
1 Vzdelávací portál 2016_KLA (Structuring model)
10 Komunikácia_KLA (Structuring model)
10 Komunikácia-hry_eEPC (EPC)
10 Komunikácia-MUS_eEPC (EPC)
10 Komunikácia-príklady_eEPC (EPC)
10 Komunikácia-slidy_eEPC (EPC)
11 Time management_KLA (Structuring model)
11 Time management-hry_KLA (Structuring model)
11 Time management-MUS_eEPC (EPC)
11 Time management-seriály_eEPC (EPC)
11 Time management-slidy_eEPC (EPC)
11.1 Sebapoznanie-hry_eEPC (EPC)
11.2 Sebavedenie-hry_eEPC (EPC)
11.3 Sebariadenie-hry_eEPC (EPC)
12 Kultúra_KLA (Structuring model)
12 Kultúra-príklady_eEPC (EPC)
12 Kultúra-slidy_eEPC (EPC)
13 Sloboda_KLA (Structuring model)
13 Sloboda-MUS_eEPC (EPC)
13 Sloboda-príklady_KLA (Structuring model)
13 Sloboda-seriály_eEPC (EPC)
13 Sloboda-slidy_eEPC (EPC)
13 Sloboda-web knihy_eEPC (EPC)
13 Slobodné firmy-slidy_eEPC (EPC)
13.1 Slobodná firma-príklady_eEPC (EPC)
13.2 Slobodný líder-príklady_eEPC (EPC)
13.3 Slobodný zamestnanec-príklady_eEPC (EPC)
14 Inovácie_KLA (Structuring model)
14 Inovácie-MUS_eEPC (EPC)
14 Inovácie-príklady_KLA (Structuring model)
14 Inovácie-seriály_eEPC (EPC)
14 Inovácie-slidy_eEPC (EPC)
14 Inovácie-web knihy_eEPC (EPC)
14 Inovačné firmy-slidy_eEPC (EPC)
14.1 Inovácie procesov-príklady_eEPC (EPC)
14.2 Inovácie produkov-príklady_eEPC (EPC)
14.3 Manažment nápadov-príklady_eEPC (EPC)
14.4 Efektívny inovátor-príklady_eEPC (EPC)
14.5 Inovácie manažmentu-príklady_eEPC (EPC)
14.6 Procesy riadenia-príklady_eEPC (EPC)
14.7 Inovácie stratégie-príklady_eEPC (EPC)
14.8 Najlepší svetoví inovátori-príklady_eEPC (EPC)
15 Zmena_KLA (Structuring model)
15 Zmena-MUS_eEPC (EPC)
15 Zmena-príklady_eEPC (EPC)
15 Zmena-slidy_eEPC (EPC)
16 Zápal_KLA (Structuring model)
16 Zápal-príklady_eEPC (EPC)
16 Zápal-slidy_eEPC (EPC)
17 Manažment 21-web knihy_eEPC (EPC)
17 Manažment_KLA (Structuring model)
17 Manažment-seriály_eEPC (EPC)
17 Manažment-slidy_eEPC (EPC)
17 Manažment-web knihy_eEPC (EPC)
18 TPS_KLA (Structuring model)
18 TPS-príklady_eEPC (EPC)
18 TPS-seriály_eEPC (EPC)
18 TPS-slidy_eEPC (EPC)
19 Baťov systém riadenia_KLA (Structuring model)
19 Baťov systém riadenia-html_KLA (Structuring model)
19 Baťov systém riadenia-seriály_eEPC (EPC)
19 Baťov systém riadenia-slidy_eEPC (EPC)
19 Baťov systém riadenia-web knihy_eEPC (EPC)
19.1 Baťov systém riadenia_PRO (Value-added chain diagram)
19.2 Riadenie firmy Baťa_PRO (Value-added chain diagram)
19.3 Návrh a vývoj obuvi_PRO (Value-added chain diagram)
19.4 Výroba obuvi_PRO (Value-added chain diagram)
19.5 Predaj obuvi_PRO (Value-added chain diagram)
19.6 Starostlivosť o zamestnancov_PRO (Value-added chain diagram)
19.7 Organizačná štruktúra_ORG (Organizational chart)
19.8 Štruktúra exportu_ORG (Organizational chart)
2 Vzdelávací portál 2016_KLA (Structuring model)
20 Systém manažérstva kvality_KLA (Structuring model)
20.1 ISO 9001:2008_KLA (Structuring model)
20.1 ISO 9001:2008-príklady_eEPC (EPC)
20.1 ISO 9001:2008-web knihy_eEPC (EPC)
20.4 SMK-dokumenty_eEPC (EPC)
20.4 SMK-príklady_eEPC (EPC)
20.4 SMK-záznamy_eEPC (EPC)
20.5 ZodpovednostManazmentu-príklady_eEPC (EPC)
20.6 ManazerstvoZdrojov-príklady_eEPC (EPC)
20.7 RealizaciaProduktu-príklady_eEPC (EPC)
20.8 MeranieAnalyzaZlepsovanie-príklady_eEPC (EPC)
21 Výkonnosť_KLA (Structuring model)
21.01 Výkonnosť organizácie-slidy_eEPC (EPC)
21.02 Výkonnosť organizácie-formuláre_eEPC (EPC)
21.03 Hodnotenie organizácie-formuláre_eEPC (EPC)
21.04 Výkonnosť organzácie-príklady_eEPC (EPC)
21.05 Výkonnosť procesov-slidy_eEPC (EPC)
21.06 Výkonnosť procesov-formuláre_eEPC (EPC)
21.07 Výkonnosť procesov-príklady_eEPC (EPC)
21.08 Výkonnosť manažérov-slidy_eEPC (EPC)
21.09 Výkonnosť manažérov-formuláre_eEPC (EPC)
21.10 Výkonnosť manažérov-príklady_eEPC (EPC)
21.11 Výkonnosť tímov-slidy_eEPC (EPC)
21.12 Výkonnosť tímov-formuláre_eEPC (EPC)
21.13 Výkonnosť zamestnancov-slidy_eEPC (EPC)
21.14 Výkonnosť zamestnancov-formuláre_eEPC (EPC)
21.15 Výkonnosť zamestnancov-príklady_eEPC (EPC)
22 Sebariadenie_KLA (Structuring model)
22.01 Inovačné firmy-slidy_eEPC (EPC)
22.02 Sloboda-MUS_eEPC (EPC)
22.03 Sloboda-seriály_eEPC (EPC)
22.04 Sloboda-web knihy_eEPC (EPC)
22.05 Slobodné firmy-slidy_eEPC (EPC)
22.06 Manažment-seriály_eEPC (EPC)
22.07 Manažment-web knihy_eEPC (EPC)
22.08 Manažment 21-web knihy_eEPC (EPC)
22.09 Sebariadenie firmy-slidy_eEPC (EPC)
23 Podnikanie_KLA (Structuring model)
23 Podnikanie-MUS_eEPC (EPC)
23 Podnikanie-seriály_eEPC (EPC)
23 Podnikanie-slidy_eEPC (EPC)
24 StartUp_KLA (Structuring model)
24 StartUp-seriály_eEPC (EPC)
Pracovné zošity_eEPC (EPC)