Mapa väzieb STEEP analýza (Information carrier)

01 Stratégia-príklady_eEPC (EPC)
- is output medium for Strategické analýzy (Function)