Mapa väzieb Etický kódex (Information carrier)

01 Stratégia-príklady_eEPC (EPC)
- is output medium for Stratégia (Function)