Mapa väzieb Zappos: doručenie šťastia. video (Information carrier)

16 Zápal-príklady_eEPC (EPC)
- is output medium for Šťastie (Function)