Externé dokumenty

Triedenie podla: Názov objektu, Názov odkazu

Triedenie podla: Názov objektu

Baťa a Ford (Structural element)
Odkaz1: Baťa a Ford http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-1.pdf

Baťa politik (Structural element)
Odkaz1: Baťa politik http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-13.pdf

Baťov model riadenia (Structural element)
Odkaz1: Baťov systém riadenie http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-1.pdf

Baťov systém riadenia (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata_V1.pdf
Odkaz2: http://www.krajciova.sk/BATA/HTML/BATA.htm

Baťov systém riadenia slidy (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/01 ProduktoveListy/04 ModelyRiadenia/05 Podnikanie/PDF/MK_02_Bata_V1.pdf
Odkaz2: http://www.krajciova.sk/SLIDY/03 Slidy-PDF/04 Modely/05 Podnikanie/MK_02_Bata_V1.pdf

Baťova škola práce (Function)
Odkaz1: Baťova škola práce http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-12.pdf

Expedícia tovaru a zásobovanie (Function)
Odkaz1: Expedícia tovaru a zásobovanie http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-7.pdf

Export výrobkov do zahraničia (Function)
Odkaz1: Export výrobkov do zahraničia http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-9.pdf

Financovanie rozvoja koncernu (Function)
Odkaz1: Financovanie rozvoja koncernu http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-3.pdf

Firemná banka (Function)
Odkaz1: Firemná banka http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-3.pdf

Firemné plánovanie (Function)
Odkaz1: Firemné plánovanie http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-5.pdf

História Baťovho hospodárskeho zázraku (Structural element)
Odkaz1: História Baťovho hospodárskeho zázraku http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-15.pdf

Kalkulácia (Function)
Odkaz1: Kalkulácia http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-5.pdf

Kontrola kvality (Function)
Odkaz1: Kontrola kvality http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-6.pdf

Marek Kudzbel Baťov systém riadenia (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/BATA/Bata.zip

Mzdy (Function)
Odkaz1: Mzdy http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-4.pdf

Nákup surovín (Function)
Odkaz1: Nákup surovín http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-6.pdf

Návrh novej obuvi (Function)
Odkaz1: Návrh novej obuvi http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-5.pdf

Pracovné pomienky (Function)
Odkaz1: Pracovné pomienky http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-11.pdf

Predaj obuvi (Function)
Odkaz1: Predaj obuvi http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-7.pdf

Reklamá politika (Function)
Odkaz1: Reklamá politika http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-8.pdf

Riadenie organizácie (Function)
Odkaz1: Riadenie organizácie http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-10.pdf

Riadenie zamestnancov (Function)
Odkaz1: Riadenie zamestnancov http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-4.pdf

Samospráva dielní (Function)
Odkaz1: Samospráva dielní http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-2.pdf

Sociálna oblasť (Function)
Odkaz1: Sociálna oblasť http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-11.pdf

Stanovenie predajnej ceny výrobkov (Function)
Odkaz1: Stanovenie predajnej ceny výrobkov http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-7.pdf

Starosta mesta Zlín (Structural element)
Odkaz1: Starosta mesta Zlín http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-13.pdf

Strategické a operatívne riadenie (Function)
Odkaz1: Strategické a operatívne riadenie http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-1.pdf

Tvorba kolekcie (Function)
Odkaz1: Tvorba kolekcie http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-5.pdf

Ubytovanie (Function)
Odkaz1: Ubytovanie http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-11.pdf

Účasť zamestnancov na zisku (Function)
Odkaz1: Účasť zamestnancov na zisku http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-3.pdf

Výroba (Function)
Odkaz1: Výroba http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-6.pdf

Výroba obuvi (Function)
Odkaz1: Organizácia výroby http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-6.pdf

Výživa zdravie voľný čas (Function)
Odkaz1: Výživa zdravie voľný čas http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-11.pdf

Vzdelávanie zamestnancov (Function)
Odkaz1: Vzdelávanie zamestnancov http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-12.pdf

Záver (Structural element)
Odkaz1: Záver http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-14.pdf

Triedenie podla: Názov odkazu

Baťov systém riadenia (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata_V1.pdf

Baťov systém riadenia (Information carrier) Odkaz2: http://www.krajciova.sk/BATA/HTML/BATA.htm

Baťov systém riadenia slidy (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/01 ProduktoveListy/04 ModelyRiadenia/05 Podnikanie/PDF/MK_02_Bata_V1.pdf

Baťov systém riadenia slidy (Information carrier) Odkaz2: http://www.krajciova.sk/SLIDY/03 Slidy-PDF/04 Modely/05 Podnikanie/MK_02_Bata_V1.pdf

Marek Kudzbel Baťov systém riadenia (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/BATA/Bata.zip

Baťa a Ford Baťa a Ford (Structural element) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-1.pdf

Baťa politik Baťa politik (Structural element) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-13.pdf

Baťov systém riadenie Baťov model riadenia (Structural element) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-1.pdf

Baťova škola práce Baťova škola práce (Function) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-12.pdf

Expedícia tovaru a zásobovanie Expedícia tovaru a zásobovanie (Function) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-7.pdf

Export výrobkov do zahraničia Export výrobkov do zahraničia (Function) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-9.pdf

Financovanie rozvoja koncernu Financovanie rozvoja koncernu (Function) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-3.pdf

Firemná banka Firemná banka (Function) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-3.pdf

Firemné plánovanie Firemné plánovanie (Function) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-5.pdf

História Baťovho hospodárskeho zázraku História Baťovho hospodárskeho zázraku (Structural element) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-15.pdf

Kalkulácia Kalkulácia (Function) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-5.pdf

Kontrola kvality Kontrola kvality (Function) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-6.pdf

Mzdy Mzdy (Function) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-4.pdf

Nákup surovín Nákup surovín (Function) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-6.pdf

Návrh novej obuvi Návrh novej obuvi (Function) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-5.pdf

Organizácia výroby Výroba obuvi (Function) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-6.pdf

Pracovné pomienky Pracovné pomienky (Function) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-11.pdf

Predaj obuvi Predaj obuvi (Function) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-7.pdf

Reklamá politika Reklamá politika (Function) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-8.pdf

Riadenie organizácie Riadenie organizácie (Function) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-10.pdf

Riadenie zamestnancov Riadenie zamestnancov (Function) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-4.pdf

Samospráva dielní Samospráva dielní (Function) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-2.pdf

Sociálna oblasť Sociálna oblasť (Function) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-11.pdf

Stanovenie predajnej ceny výrobkov Stanovenie predajnej ceny výrobkov (Function) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-7.pdf

Starosta mesta Zlín Starosta mesta Zlín (Structural element) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-13.pdf

Strategické a operatívne riadenie Strategické a operatívne riadenie (Function) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-1.pdf

Tvorba kolekcie Tvorba kolekcie (Function) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-5.pdf

Ubytovanie Ubytovanie (Function) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-11.pdf

Vzdelávanie zamestnancov Vzdelávanie zamestnancov (Function) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-12.pdf

Výroba Výroba (Function) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-6.pdf

Výživa zdravie voľný čas Výživa zdravie voľný čas (Function) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-11.pdf

Záver Záver (Structural element) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-14.pdf

Účasť zamestnancov na zisku Účasť zamestnancov na zisku (Function) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/BATA/MK_Bata-3.pdf