Prehlad modelov

19 Baťov systém riadenia_KLA (Structuring model)
19 Baťov systém riadenia-html_KLA (Structuring model)
19 Baťov systém riadenia-seriály_eEPC (EPC)
19 Baťov systém riadenia-slidy_eEPC (EPC)
19 Baťov systém riadenia-web knihy_eEPC (EPC)
19.1 Baťov systém riadenia_PRO (Value-added chain diagram)
19.2 Riadenie firmy Baťa_PRO (Value-added chain diagram)
19.3 Návrh a vývoj obuvi_PRO (Value-added chain diagram)
19.4 Výroba obuvi_PRO (Value-added chain diagram)
19.5 Predaj obuvi_PRO (Value-added chain diagram)
19.6 Starostlivosť o zamestnancov_PRO (Value-added chain diagram)
19.7 Organizačná štruktúra_ORG (Organizational chart)
19.8 Štruktúra exportu_ORG (Organizational chart)