Prehlad modelov

22 Sebariadenie_KLA (Structuring model)
22.01 Inovačné firmy-slidy_eEPC (EPC)
22.02 Sloboda-MUS_eEPC (EPC)
22.03 Sloboda-seriály_eEPC (EPC)
22.04 Sloboda-web knihy_eEPC (EPC)
22.05 Slobodné firmy-slidy_eEPC (EPC)
22.06 Manažment-seriály_eEPC (EPC)
22.07 Manažment-web knihy_eEPC (EPC)
22.08 Manažment 21-web knihy_eEPC (EPC)
22.09 Sebariadenie firmy-slidy_eEPC (EPC)