Externé dokumenty

Triedenie podla: Názov objektu, Názov odkazu

Triedenie podla: Názov objektu

Analýza procesov (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/MK_07_AnalyzaProcesov_V1.pdf

Apple (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/03 Inovacie/MK_06_Apple_V1.pdf

Bank New Zealand (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/04 Sebariadenie/MK_03_BNZ_V1.pdf

Baťa (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/05 Podnikanie/MK_02_Bata_V1.pdf

Budúcnosť manažmentu (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/03 Inovacie/MK_06_BuducnostManazmentu_V1.pdf

Duchovný vodca (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/MK_04_DuchovnyVodca_V1.pdf

Efektivita procesov (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/MK_06_EfektivitaProcesov_V1.pdf

Efektívny inovátor (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/03 Inovacie/MK_03_EfektivnyInovator_V1.pdf

Financie slidy (Structural element)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/01 ProduktoveListy/01 ProcesnaOrganizacia/04 Financie/PDF/MK_00_Financie_V1.pdf

Finančné riadenie (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/04 Financie/MK_FinancneRiadenie_V1.pdf

Google-1 (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/03 Inovacie/MK_01_Google_D1_V1.pdf

Google-2 (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/03 Inovacie/MK_02_Google_D2_V1.pdf

Google-3 (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/03 Inovacie/MK_03_Google_D3_V1.pdf

HCL Technologies (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/04 Sebariadenie/MK_02_HCLT_V1.pdf

Hodnotenie (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/MK_09_Hodnotenie_V1.pdf

Hodnoty (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/01 Kultura/MK_01_Hodnoty_V1.pdf

Chris Guillebeau StartUp za pakatel (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/Knihy/Startup/MK_CHG-01-Kniha.pdf

Inovácie manažmentu (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/03 Inovacie/MK_05_InovacieManazmentu_V1.pdf

Inovácie slidy (Structural element)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/01 ProduktoveListy/03 Trendy/03 Inovacie/PDF/MK_00_Inovacie.pdf

Inovácie stratégie (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/03 Inovacie/MK_04_InovacieStrategie_V1.pdf

Inovačný manažment (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/03 Inovacie/MK_01_InovacnyManazment_V1.pdf

Jason Fried David Hansson Práca na diaľku (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/Knihy/PracaNaDialku/Kniha.zip

Kaizen (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/MK_10_Kaizen_V1.pdf

Kaizen Management System (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/MK_11_KMS_V1.pdf

Komunikácia (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/02 Komunikacia/MK_01_Komunikacia_V1.pdf

Komunikácia slidy (Structural element)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/01 ProduktoveListy/02 EfektivnyManazer/02 Komunikacia/PDF/MK_00_Komunikacia_V1.pdf

Koncepcie kvality (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/05 Kvalita/MK_01_KoncepcieKvality_V2.pdf

Koučovanie-1 (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/MK_06_Koucovanie_D1_V1.pdf

Koučovanie-2 (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/MK_07_Koucovanie_D2_V1.pdf

Kreativita (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/MK_12_RiadenieKreativity_V1.pdf

Kultúra slidy (Structural element)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/01 ProduktoveListy/03 Trendy/01 Kultura/PDF/MK_00_Kultura_V1.pdf

Kvalita slidy (Structural element)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/01 ProduktoveListy/01 ProcesnaOrganizacia/05 Kvalita/PDF/MK_00_Kvalita_V1.pdf

Manažéri slidy (Structural element)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/01 ProduktoveListy/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/PDF/MK_00_Manazeri_V1.pdf

Manažérske kompetencie (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/MK_01_ManazerskeKompetencie_V1.pdf

Manažment 21. storočia (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/06 Manazment/MK_02_Manazment_21_V1.pdf

Manažment GH (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/06 Manazment/MK_03_Manazment_GH_V1.pdf

Manažment nápadov (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/03 Inovacie/MK_02_ManazmentNapadov_V1.pdf

Manažment slidy (Structural element)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/01 ProduktoveListy/03 Trendy/06 Manazment/PDF/MK_00_Manazment_V1.pdf

Marketing (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/02 Marketing/MK_Marketing_V1.pdf

Marketing slidy (Structural element)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/01 ProduktoveListy/01 ProcesnaOrganizacia/02 Marketing/PDF/MK_00_Marketing_V1.pdf

Maverici (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/03 Inovacie/MK_07_Maverici_V1.pdf

Modely (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/MK_04_Modely_V1.pdf

Moderný manažment (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/06 Manazment/MK_01_ModernyManazment_V1.pdf

Morning Star (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/04 Sebariadenie/MK_01_MorningStar_V1.pdf

Motivácia (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/MK_10_Motivacia_V1.pdf

Nástroje (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/MK_09_Nastroje_V1.pdf

Návrh procesov (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/MK_03_NavrhProcesov_V1.pdf

Organizácia slidy (Structural element)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/01 ProduktoveListy/01 ProcesnaOrganizacia/07 OrganizacnaStruktura/PDF/MK_00_OS_V1.pdf

Porada (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/02 Komunikacia/MK_02_Porada_V1.pdf

Predaj (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/03 Predaj/MK_Predaj_V1.pdf

Predaj slidy (Structural element)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/01 ProduktoveListy/01 ProcesnaOrganizacia/03 Predaj/PDF/MK_00_Predaj_V1.pdf

Prezentácia (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/02 Komunikacia/MK_03_Prezentacia_V1.pdf

Procesná organizácia (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/MK_02_ProcesnaOrganizacia_V1.pdf

Procesné riadenie (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/MK_01_ProcesneRiadenie_V1.pdf

Procesy riadenia (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/03 Inovacie/MK_07_ProcesyRiadenia_V1.pdf

Procesy slidy (Structural element)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/01 ProduktoveListy/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/1 ProcesneRiadenie/PDF/MK_00_Procesy_V1.pdf

Reid Hoffman Ben Casnocha Váš osobný StartUp (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/Knihy/Startup2/Kniha.zip

Riadenie (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/MK_02_Riadenie_V1.pdf

Riadenie organizácie (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/07 Organizacia/MK_01_RiadenieOrganizacie_V1.pdf

Sebapoznanie-1 (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/03 TimeManagement/MK_01_Sebapoznanie_1_V1.pdf

Sebapoznanie-2 (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/03 TimeManagement/MK_02_Sebapoznanie_2_V1.pdf

Sebariadenie (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/03 TimeManagement/MK_04_Sebariadenie_V1.pdf

Sebariadenie slidy (Structural element)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/01 ProduktoveListy/04 ModelyRiadenia/04 Sebariadenie/PDF/MK_00_Sebariadenie_V1.pdf

Sebavedenie (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/03 TimeManagement/MK_03_Sebavedenie_V1.pdf

Semco (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/02 Sloboda/MK_04_Semco_V1.pdf

Sloboda (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/02 Sloboda/MK_Sloboda_V1.pdf

Sloboda slidy (Structural element)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/01 ProduktoveListy/03 Trendy/02 Sloboda/PDF/MK_00_Sloboda_V1.pdf

Slobodné firmy-1 (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/02 Sloboda/MK_01_SlobodneFirmy_1_V1.pdf

Slobodné firmy-2 (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/02 Sloboda/MK_02_SlobodneFirmy_2_V1.pdf

Slobodné firmy-3 (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/02 Sloboda/MK_03_SlobodneFirmy_3_V1.pdf

Stratégia (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/01 Strategia/MK_StrategickeRiadenie_V1.pdf

Stratégia slidy (Structural element)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/01 ProduktoveListy/01 ProcesnaOrganizacia/01 Strategia/PDF/MK_00_Strategia_V1.pdf

Štíhla organizácia (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/01 Efektivita/MK_03_StihlaOrganizacia_V1.pdf

Štíhle procesy (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/01 Efektivita/MK_02_StihleProcesy_V1.pdf

Time management slidy (Structural element)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/01 ProduktoveListy/02 EfektivnyManazer/03 TimeManagement/PDF/MK_00_TimeManagement_V1.pdf

Tímová práca (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/MK_05_TimovaPraca_V1.pdf

Toyota Production System (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/01 Efektivita/MK_01_Toyota_V1.pdf

Toyota Production System slidy (Structural element)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/01 ProduktoveListy/04 ModelyRiadenia/01 Efektivita/PDF/MK_00_Efektivita_V1.pdf

Vedenie (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/MK_03_Vedenie_V1.pdf

Virgin (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/05 Podnikanie/MK_01_Virgin_V1.pdf

Výkonnosť (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/MK_08_Vykonnost_V1.pdf

Výkonnosť procesov (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/MK_05_VykonnostProcesov_V1.pdf

W. L. Gore (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/03 Inovacie/MK_04_Gore_V1.pdf

Whole Foods Market (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/03 Inovacie/MK_05_WFM_V1.pdf

Zamestnanci 20. storočia (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/05 Zapal/MK_01_Zamestnanci_20_V1.pdf

Zamestnanci 21. storočia (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/05 Zapal/MK_02_Zamestnanci_21_V1.pdf

Zápal slidy (Structural element)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/01 ProduktoveListy/03 Trendy/05 Zapal/PDF/MK_00_Zapal_V1.pdf

Zappos (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/02 Sloboda/MK_05_Zappos_V1.pdf

Zlepšovanie procesov (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/MK_08_ZlepsovanieProcesov_V1.pdf

Zmena (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/04 Zmena/MK_01_Zmena_V1.pdf

Zmena slidy (Structural element)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/01 ProduktoveListy/03 Trendy/04 Zmena/PDF/MK_Zmena_V1.pdf

Znalosti (Information carrier)
Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/MK_11_RiadenieZnalosti_V1.pdf

Triedenie podla: Názov odkazu

Analýza procesov (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/MK_07_AnalyzaProcesov_V1.pdf

Apple (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/03 Inovacie/MK_06_Apple_V1.pdf

Bank New Zealand (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/04 Sebariadenie/MK_03_BNZ_V1.pdf

Baťa (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/05 Podnikanie/MK_02_Bata_V1.pdf

Budúcnosť manažmentu (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/03 Inovacie/MK_06_BuducnostManazmentu_V1.pdf

Chris Guillebeau StartUp za pakatel (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/Knihy/Startup/MK_CHG-01-Kniha.pdf

Duchovný vodca (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/MK_04_DuchovnyVodca_V1.pdf

Efektivita procesov (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/MK_06_EfektivitaProcesov_V1.pdf

Efektívny inovátor (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/03 Inovacie/MK_03_EfektivnyInovator_V1.pdf

Financie slidy (Structural element) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/01 ProduktoveListy/01 ProcesnaOrganizacia/04 Financie/PDF/MK_00_Financie_V1.pdf

Finančné riadenie (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/04 Financie/MK_FinancneRiadenie_V1.pdf

Google-1 (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/03 Inovacie/MK_01_Google_D1_V1.pdf

Google-2 (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/03 Inovacie/MK_02_Google_D2_V1.pdf

Google-3 (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/03 Inovacie/MK_03_Google_D3_V1.pdf

HCL Technologies (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/04 Sebariadenie/MK_02_HCLT_V1.pdf

Hodnotenie (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/MK_09_Hodnotenie_V1.pdf

Hodnoty (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/01 Kultura/MK_01_Hodnoty_V1.pdf

Inovačný manažment (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/03 Inovacie/MK_01_InovacnyManazment_V1.pdf

Inovácie manažmentu (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/03 Inovacie/MK_05_InovacieManazmentu_V1.pdf

Inovácie slidy (Structural element) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/01 ProduktoveListy/03 Trendy/03 Inovacie/PDF/MK_00_Inovacie.pdf

Inovácie stratégie (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/03 Inovacie/MK_04_InovacieStrategie_V1.pdf

Jason Fried David Hansson Práca na diaľku (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/Knihy/PracaNaDialku/Kniha.zip

Kaizen (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/MK_10_Kaizen_V1.pdf

Kaizen Management System (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/MK_11_KMS_V1.pdf

Komunikácia (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/02 Komunikacia/MK_01_Komunikacia_V1.pdf

Komunikácia slidy (Structural element) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/01 ProduktoveListy/02 EfektivnyManazer/02 Komunikacia/PDF/MK_00_Komunikacia_V1.pdf

Koncepcie kvality (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/05 Kvalita/MK_01_KoncepcieKvality_V2.pdf

Koučovanie-1 (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/MK_06_Koucovanie_D1_V1.pdf

Koučovanie-2 (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/MK_07_Koucovanie_D2_V1.pdf

Kreativita (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/MK_12_RiadenieKreativity_V1.pdf

Kultúra slidy (Structural element) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/01 ProduktoveListy/03 Trendy/01 Kultura/PDF/MK_00_Kultura_V1.pdf

Kvalita slidy (Structural element) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/01 ProduktoveListy/01 ProcesnaOrganizacia/05 Kvalita/PDF/MK_00_Kvalita_V1.pdf

Manažment 21. storočia (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/06 Manazment/MK_02_Manazment_21_V1.pdf

Manažment GH (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/06 Manazment/MK_03_Manazment_GH_V1.pdf

Manažment nápadov (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/03 Inovacie/MK_02_ManazmentNapadov_V1.pdf

Manažment slidy (Structural element) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/01 ProduktoveListy/03 Trendy/06 Manazment/PDF/MK_00_Manazment_V1.pdf

Manažéri slidy (Structural element) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/01 ProduktoveListy/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/PDF/MK_00_Manazeri_V1.pdf

Manažérske kompetencie (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/MK_01_ManazerskeKompetencie_V1.pdf

Marketing (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/02 Marketing/MK_Marketing_V1.pdf

Marketing slidy (Structural element) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/01 ProduktoveListy/01 ProcesnaOrganizacia/02 Marketing/PDF/MK_00_Marketing_V1.pdf

Maverici (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/03 Inovacie/MK_07_Maverici_V1.pdf

Modely (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/MK_04_Modely_V1.pdf

Moderný manažment (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/06 Manazment/MK_01_ModernyManazment_V1.pdf

Morning Star (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/04 Sebariadenie/MK_01_MorningStar_V1.pdf

Motivácia (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/MK_10_Motivacia_V1.pdf

Nástroje (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/MK_09_Nastroje_V1.pdf

Návrh procesov (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/MK_03_NavrhProcesov_V1.pdf

Organizácia slidy (Structural element) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/01 ProduktoveListy/01 ProcesnaOrganizacia/07 OrganizacnaStruktura/PDF/MK_00_OS_V1.pdf

Porada (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/02 Komunikacia/MK_02_Porada_V1.pdf

Predaj (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/03 Predaj/MK_Predaj_V1.pdf

Predaj slidy (Structural element) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/01 ProduktoveListy/01 ProcesnaOrganizacia/03 Predaj/PDF/MK_00_Predaj_V1.pdf

Prezentácia (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/02 Komunikacia/MK_03_Prezentacia_V1.pdf

Procesná organizácia (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/MK_02_ProcesnaOrganizacia_V1.pdf

Procesné riadenie (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/MK_01_ProcesneRiadenie_V1.pdf

Procesy riadenia (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/03 Inovacie/MK_07_ProcesyRiadenia_V1.pdf

Procesy slidy (Structural element) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/01 ProduktoveListy/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/1 ProcesneRiadenie/PDF/MK_00_Procesy_V1.pdf

Reid Hoffman Ben Casnocha Váš osobný StartUp (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/Knihy/Startup2/Kniha.zip

Riadenie (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/MK_02_Riadenie_V1.pdf

Riadenie organizácie (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/07 Organizacia/MK_01_RiadenieOrganizacie_V1.pdf

Sebapoznanie-1 (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/03 TimeManagement/MK_01_Sebapoznanie_1_V1.pdf

Sebapoznanie-2 (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/03 TimeManagement/MK_02_Sebapoznanie_2_V1.pdf

Sebariadenie (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/03 TimeManagement/MK_04_Sebariadenie_V1.pdf

Sebariadenie slidy (Structural element) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/01 ProduktoveListy/04 ModelyRiadenia/04 Sebariadenie/PDF/MK_00_Sebariadenie_V1.pdf

Sebavedenie (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/03 TimeManagement/MK_03_Sebavedenie_V1.pdf

Semco (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/02 Sloboda/MK_04_Semco_V1.pdf

Sloboda (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/02 Sloboda/MK_Sloboda_V1.pdf

Sloboda slidy (Structural element) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/01 ProduktoveListy/03 Trendy/02 Sloboda/PDF/MK_00_Sloboda_V1.pdf

Slobodné firmy-1 (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/02 Sloboda/MK_01_SlobodneFirmy_1_V1.pdf

Slobodné firmy-2 (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/02 Sloboda/MK_02_SlobodneFirmy_2_V1.pdf

Slobodné firmy-3 (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/02 Sloboda/MK_03_SlobodneFirmy_3_V1.pdf

Stratégia (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/01 Strategia/MK_StrategickeRiadenie_V1.pdf

Stratégia slidy (Structural element) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/01 ProduktoveListy/01 ProcesnaOrganizacia/01 Strategia/PDF/MK_00_Strategia_V1.pdf

Time management slidy (Structural element) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/01 ProduktoveListy/02 EfektivnyManazer/03 TimeManagement/PDF/MK_00_TimeManagement_V1.pdf

Toyota Production System (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/01 Efektivita/MK_01_Toyota_V1.pdf

Toyota Production System slidy (Structural element) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/01 ProduktoveListy/04 ModelyRiadenia/01 Efektivita/PDF/MK_00_Efektivita_V1.pdf

Tímová práca (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/MK_05_TimovaPraca_V1.pdf

Vedenie (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/MK_03_Vedenie_V1.pdf

Virgin (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/05 Podnikanie/MK_01_Virgin_V1.pdf

Výkonnosť (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/MK_08_Vykonnost_V1.pdf

Výkonnosť procesov (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/MK_05_VykonnostProcesov_V1.pdf

W. L. Gore (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/03 Inovacie/MK_04_Gore_V1.pdf

Whole Foods Market (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/03 Inovacie/MK_05_WFM_V1.pdf

Zamestnanci 20. storočia (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/05 Zapal/MK_01_Zamestnanci_20_V1.pdf

Zamestnanci 21. storočia (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/05 Zapal/MK_02_Zamestnanci_21_V1.pdf

Zappos (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/02 Sloboda/MK_05_Zappos_V1.pdf

Zlepšovanie procesov (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/01 ProcesnaOrganizacia/06 Procesy/MK_08_ZlepsovanieProcesov_V1.pdf

Zmena (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/03 Trendy/04 Zmena/MK_01_Zmena_V1.pdf

Zmena slidy (Structural element) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/01 ProduktoveListy/03 Trendy/04 Zmena/PDF/MK_Zmena_V1.pdf

Znalosti (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/02 EfektivnyManazer/01 Manazeri/MK_11_RiadenieZnalosti_V1.pdf

Zápal slidy (Structural element) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/01 ProduktoveListy/03 Trendy/05 Zapal/PDF/MK_00_Zapal_V1.pdf

Štíhla organizácia (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/01 Efektivita/MK_03_StihlaOrganizacia_V1.pdf

Štíhle procesy (Information carrier) Odkaz1: http://www.krajciova.sk/SLIDY/02 Slidy-PDF/04 Modely/01 Efektivita/MK_02_StihleProcesy_V1.pdf