Návrat na východiskovú stránku Manažment 20 a 21-slidy_KLA


Procesná organizácia_KLA (Structuring model)


Posledná zmena: 3. 4. 2017 18:33:55