Návrat na východiskovú stránku Manažment 20 a 21-slidy_KLA


Modely riadenia_KLA (Structuring model)


Posledná zmena: 28. 3. 2017 17:17:00